Inscription à la newsletter
Регистрация / Вход

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Campus France
България
CAMPUS FRANCE
Agence universitaire de la Francophonie, Antenne de Sofia

Координати

bulevard "Tsar Osvoboditel" 15
Sofia - Bulgarie
https://www.auf.org/

Type

Networks

Interlocuteur

Topareff Peter
Chargé de projets

Présentation

Университетската Агенция на Франкофонията (УАФ/AUF) е международна организация.
В рамките на институционалната франкофония, УАФ развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания. Нейна цел е развитието на сътрудничество и солидарност между работещите на френски език висши учебни заведения по света.
Наред с това УАФ е и асоциация, която наброява 845 члена (университети, институти, научно-изследователски центрове),   избрали преподаването на френски език, разпръснати по всички континенти, в 111 държави. Като такава, тя представлява уникална мрежа от партньорства,  имащи за цел изграждането и консолидирането на франкофонско научно пространство.

През програмния период 2017 - 2021г. дейността на УАФ се концентрира в три приоритетни сфери:
•    качество на образованието, научните изследвания и университетското управление ;
•    професионална реализация на завършилите ;
•    университетът, глобален и национален фактор за развитие.
Антена София е представителство на Регионалната дирекция за Централна и Източна Европа е координира програмите и дейностите на УАФ в университетите членове в България, Босна и Херцеговина, Македония и Сърбия.