Η Campus France , η Εθνική Υπηρεσία για την υποδοχή των αλλοδαπών φοιτητών στη Γαλλία επιθυμεί να ακούσει  τη γνώμη σας

Συμμετέχετε στη δημοσκόπηση :

http://sv.ktrmr.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?i.project=FR70XF6201A&s=GEN24&id=1&chk=na&rs=1&pid=Auto&GROUP=3&korsid=96F472AFAF9FAE4799D671D1B3F91997

Σας ευχαριστούμε πολύ,

 

Les équipes de l’Agence Campus France