Η έρευνα, δομικό στοιχείο των γαλλικών πανεπιστημίων :

Το πανεπιστήμιο, ως προνομιούχος τόπος παροχής θεμελιώδους εκπαίδευσης και έρευνας, εξασφαλίζει τη μόνιμη αντιστοιχία της προσφερόμενης κατάρτισης με την εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολογίας.


Αυτό πιστοποιείται από τις διεθνείς διακρίσεις, τα μετάλλια Fields και τα βραβεία Nobel που δόθηκαν σε ερευνητές από εργαστήρια που συνδέονται με τα Πανεπιστήμια.

Πάνω από 250 Διδακτορικές Σχολές (Écoles Doctorales) που στελεχώνονται με πάνω από 100.000 ερευνητές εξασφαλίζουν την κατάρτιση στην έρευνα σε στενή σχέση με περισσότερα από 1.200 ερευνητικά εργαστήρια και απονέμουν πάνω από 14.000 διδακτορικούς τίτλους κάθε χρόνο.
Οι γαλλικές Διδακτορικές Σχολές είναι πολύ ανοιχτές σε αλλοδαπούς φοιτητές: το 42% των υποψήφιων διδακτόρων προέρχονται από τη διεθνή κοινότητα. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως.

Πολλοί είναι οι ξένοι φοιτητές που επωφελούνται από το Contrat Doctoral , μια σύμβαση τριετούς διάρκειας, η οποία παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μιας σύμβασης εργασίας καθώς και ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή .

 

Τα βασικά σημεία  της διάλεξης θα είναι: Η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, η αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής, οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών.

Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 5 μ.μ.

Αίθουσα Gisèle Vivier

Είσοδος ελεύθερη