W związku z planowanym otwarciem biur za granicą poszukujemy kandydatów do pracy w regionach: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Azja oraz Afryka

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Główne zadania:

  • Obsługa polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami w państwie działalności ZBH, poprzez udzielanie informacji ekonomicznych i analitycznych o poszczególnych  branżach i sektorach gospodarki, uwarunkowaniach prawnych, konkurencji i potencjale danego rynku
  • Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację seminariów i warsztatów oraz organizację stoisk na imprezach targowych i wystawienniczych w miejscu działalności ZBH
  • Obsługa logistyczna i informacyjna misji gospodarczych z Polski (w tym delegacji rządowych) do kraju działalności ZBH
  • Podejmowanie działań interwencyjnych u władz państwa działalności ZBH w imieniu polskich przedsiębiorców
  • Zarządzanie zespołem lokalnych pracowników ZBH
  • Budowanie powiązań i sieci kontaktów w celu zbierania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, zmianach uwarunkowań oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarki państwa działalności ZBH

Oczekujemy:

  • Ukończone studia wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, MBA
  • Preferowane 5-letnie doświadczenie zawodowe
  • Doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
  • Doświadczenie w pracy za granicą
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • Znajomość języka obcego w w/w miejscach pracy
  • Umiejętność zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów
  • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach biznesowych pod presją czasu
  • Umiejętność priorytetyzacji zadań
  • Umiejętność prowadzenia negocjacji i spotkań
  • Umiejętność planowania pracy wieloetapowej
  • Efektywna komunikacja

Oferujemy:

  • Umowa o pracę
  • Pakiet szkoleń przedwyjazdowych i okresowych
  • Ubezpieczenie NNW
  • Raz do roku opłacenie kosztów podróży do Polski (w obie strony)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji: życiorys (CV) oraz list motywacyjny w języku polskim, za pomocą kwestionariusza znajdującego się pod  linkiem: http://www3.paiz.gov.pl/rekrutacja/

Dodatkowe pytania proszę kierować e-mailem na adres: [email protected]

PAIH S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty lub unieważnienia postępowania rekrutacyjnego.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Handlu i Inwestycji S.A. z siedzibą przy ul. Bagatela 12 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".