Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Association roumaine des boursiers du Gouvernement français

Coordonnées

77 boulevard Dacia, Sector 2
Bucarest - Roumanie

Présentation

ARBGF– un proiect pentru afirmarea valorilor comune franco-române

 

Guvernul Francez, prin Ambasada sa din România, acordă burse pentru studii universitare în Franţa încă de la începutul anilor '90. Până în prezent, au beneficiat de programul de Burse al Guvernului Francez peste 2.000 de bursieri români, majoritatea rămânând profund ataşaţi de această experienţă.

 

Statutul de Bursier al Guvernului Francez (BGF), o etichetă care atestă valoarea unui produs românesc cu valenţe francofone

Selecţia bursierilor se face în cadrul unor comisii independente, pe criterii de excelenţă. Prin acordarea unei burse de către Guvernul Franţei, sunt recunoscute meritele academice ale beneficiarilor, precum şi ataşamentul lor faţă de cultura şi civilizaţia franceză. Atât în perioada studiilor universitare în Franţa, cât şi după implicarea fiecăruia în profesia aleasă, bursierii francezi s-au recunoscut între ei şi au fost recunoscuţi ca profesionişti valoroşi, iubitori ai Franţei şi ai culturii franceze.

ARBGF – cum ne trăim calitatea de BGF în viaţa de zi cu zi

Cu sprijinul Ambasadei Franţei din România, am hotărât să înfiinţăm ARBGF. Fie că au revenit în România, fie că au ales să trăiască în altă parte, bursierii Guvernului Francez (BGF) sunt invitaţi să susţină această iniţiativă de reunire într-un cadru organizat, pentru a promova şi pentru a dezvolta împreună eticheta de valoare care ne-a fost atribuită.

ARBGF îşi propune, în primul rând, să asigure o mai mare vizibilitate a programului de Burse ale Guvernului Francez, prin crearea un sistem eficient de comunicare între bursieri, precum şi între aceştia şi mediul lor de competenţă şi acţiune.

Principiile care încadrează activitatea ARBGF sunt respectul reciproc şi solidaritatea între membri, libertatea de gândire şi de exprimare, transparenţa, non afilierea politică.

Perspectivele ARBGF – promovarea unor acţiuni de interes comun prin asocierea unui număr cât mai mare de bursieri, cu respectarea identităţii celorlalte grupuri sau asociaţii ale foştilor absolvenţi ai şcolilor franceze având şi calitatea de BGF.

Pentru formularul de înscriere în asociaţie sau informaţii suplimentare luaţi legătura cu persoana de contact aferentă domeniului în care aţi beneficiat de bursa Guvernului Franţei:

  • Artă, Cultură şi Comunicare – Anca-Mihaela CUZIN ([email protected])
  • Drept, Administraţie şi Ştiinţe politice - Catalina AVASILENCEI ([email protected])
  • Litere, Limbi străine, Educaţie, Ştiinţe umane şi sociale – Daniela MĂRIUCUŢA ([email protected])
  • Medicină, Sănătate, Ştiinţele vieţii şi Mediu – Cecilia CRISTEA ([email protected])
  • Ştiinţe ale ingineriei şi Ştiinţe fundamentale – Sofia-Cristina VIŞAN ([email protected])
  • Ştiinţe economice, management şi comerţ – Ciprian Alpiu MOGA ([email protected])