ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Le monde change, les besoins en compétence des entreprises changent aussi.
Dans un monde en pleine mutation, il n’est pas facile pour les jeunes de choisir leur orientation professionnelle. Changements technologiques, climatiques, économiques, sociaux, etc engendrent des besoins en nouvelles compétences qui pourraient entraîner à moyen terme la création de nombreux emplois.

8
Μηνύματα έχουν σταλεί
1
Alumnus a déjà commenté

Εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα για να μπορέσετε να συμμετέχετε.

Εγγράφομαι σε αυτή την ομάδα