ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Le changement climatique est l’enjeu majeur du 21ème siècle. La France accueillera en décembre 2015 la conférence «Paris climat 2015». C’est une échéance cruciale pour aboutir à un nouvel accord international visant à maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.
Lutter contre le changement climatique ne signifie pas un nécessaire « partage du fardeau » des émissions de gaz à effet de serre.
Cela constitue surtout une opportunité de créations d’emplois et de richesses, d’invention de nouveaux modes de production et de consommation.

2
Μηνύματα έχουν σταλεί
2
Alumni ont déjà commenté

Εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα για να μπορέσετε να συμμετέχετε.

Εγγράφομαι σε αυτή την ομάδα