ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Le monde de demain sera digital, interconnecté, nomade, ouvert.....et incroyablement complexe!
40% des dirigeants actuels pensent qu'un quart de leurs collaborateurs aura un nouveau job dans les 5 prochaines années.
Le "savoir-être", l'intelligence émotionnelle, l'agilité intellectuelle, la créativité et toutes ces compétences comportementales deviendront des pré-requis sur le marché du travail.
Que sont les soft skills? Pourquoi sont -elles recherchées? Comment les développer?

3
Μηνύματα έχουν σταλεί
3
Alumni ont déjà commenté

Εγγραφείτε σε αυτή την ομάδα για να μπορέσετε να συμμετέχετε.

Εγγράφομαι σε αυτή την ομάδα