Dla kogo?

Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.

Priorytetowe dziedziny

Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:
 
1/Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):
 
- Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)
- Fizyka jądrowa
- Zrównoważony rozwój
- Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe
- Astronomia, kosmologia
- Nanotechnologie
- Biotechnologie
- Nauka o życiu i onkologia
- Medycyna
- Kataliza
- Technologie informacyjne i komunikacyjne
 
2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)
 
- Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)
- Unia Europejska
- Migracje
- Bezpieczeństwo
- Religia, laicyzm
- Multimedia w nauczaniu języka francuskiego
- Tłumaczenia automatyczne
- Społeczeństwo cyfrowe
- Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej
- Europa kultur
- Dziedzictwo/Polityka pamięci
- Nowe środki przekazu/Nowe media
- Sztuka współczesna
 

Wysokość i czas trwania stypendium (BGF)

Czas trwania: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.
Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

  • Koszty ubezpieczenia
  • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
  • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie

Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.

 

Więcej informacji