Instytut Francuski w Polsce, we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą oraz Renault Polska, organizuje od 13 marca do 26 kwietnia 2017 roku drugą edycję konkursu mody i kreacji tekstylnych «MODETYKA». Konkurs jest organizowany pod patronatem medialnym magazynów „Moda w Polsce” i „USTA".


 
Pierwsza edycja konkursu została zaproponowana przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z miastem st. Warszawa w listopadzie 2016 roku w ramach wystawy TEXTIFOOD, odbywającej się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 
Po sukcesie pierwszej edycji, Instytut Francuski w Polsce zdecydował kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz młodych polskich projektantów oraz na korzyść mody odpowiedzialnej.
 
Druga edycja konkursu «MODETYKA» będzie poświęcona «nowym tkaninom etycznym».
 
Zadaniem kandydatów będzie zrealizowanie kompletu bądź sukienki z wykorzystaniem następujących materiałów:

 • włókien naturalnych lub sztucznych (włókna sztuczne - otrzymywane przez chemiczną obróbkę naturalnych biopolimerów (np. celuloza, kazeina…)
 • tkanin lub produktów pochodzących z recyklingu
 • tkanin inteligentnych, przyjaznych środowisku i zdrowiu
 • tkanin wyprodukowanych w ramach ekonomii cyrkularnej lub pochodzących w 100% z lokalnej i sprawiedliwej produkcji

 
Założeniem konkursu jest zachęcanie i promowanie kreatywności w świecie mody i designu w Polsce, podnosząc świadomość w zakresie ochrony środowiska związanej z przemysłem tekstylnym i nadmiernym zużyciem zasobów naturalnych.
 
Chcemy udowodnić, że istnieje również inna forma tworzenia.
 

Kto może wziąć udział w konkursie ?

 
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która jest: projektantem mody (w tym przypadku ta osoba nie powinna ukończyć 40 rż. w dniu wysłania zgłoszenia na konkurs) albo studentem Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.
 

Jak wziąć udział w konkursie ?


Konkurs MODETYKA będzie trwał od 13 marca do 26 kwietnia 2017 roku do północy.
 
Zadaniem kandydatów będzie zrealizowanie kompletu bądź sukienki z wykorzystaniem następujących materiałów:

 • włókien naturalnych lub sztucznych (włókna sztuczne - otrzymywane przez chemiczną obróbkę naturalnych biopolimerów (np. celuloza, kazeina…)
 • tkanin lub produktów pochodzących z recyklingu
 • tkanin inteligentnych, przyjaznych środowisku i zdrowiu
 • tkanin wyprodukowanych w ramach ekonomii cyrkularnej lub pochodzących w 100% z lokalnej i sprawiedliwej produkcji

 
Konkurs odbywa się w trzech etapach:

 1. Etap preselekcji wniosków i wyłonienie 6 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do realizacji projektów konkursowych
 2. Wyłonienie przez Jury w Ambasadzie Francji w Warszawie w dniu 6 lipca 2017 roku trzech laureatów konkursu na podstawie zrealizowanych projektów
 3. Udział w pokazie i wręczenie nagród podczas Święta Narodowego Francji (Święto Francji na Saskiej Kępie 9 lipca 2017 r.)

 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
 
Zgłoszenie można wysłać drogą mailową: [email protected] do środy 26 kwietnia 2017 roku do północy.
 
Wymagane dokumenty (w j. angielskim), które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:
- 3 creation sketches in A4 size (front, back, inside)
- Technical sheet of the creation
- Cover letter of the motivations of the candidate
- CV (wyszczególniając udział w salonach, festiwalach mody, konkursach, pokazach mody lub otworzenie sklepu/showroom’u lub strony internetowej)
- Copy of your ID
- The rules of contest signed with mention of the date
 
Dla studentów: + kopia legitymacji studenckiej
 
Dossier kandydata niekompletne lub wysłane po wskazanej dacie nie będzie rozpatrywane.
Dossier musi być czytelne i nie może nosić znamion plagiatu.
 

Nagrody:


Pierwsze miejsce: Stypendium na dwumiesięczny staż w inkubatorze mody we Francji lub u francuskiego projektanta mody (wartość nagrody: 4 850 euro) oraz darmowe użyczenie samochodu elektrycznego Renault ZOE na okres jednego tygodnia w 2017 r.
 
Drugie miejsce: Stypendium na jednomiesięczny staż w inkubatorze mody we Francji lub u francuskiego projektanta mody (wartość nagrody: 2 750 euro)


Dla pierwszych sześciu laureatów konkursu: Udział w pokazie i wręczenie nagród podczas Święta Narodowego Francji w Warszawie (Święto Francji na Saskiej Kępie w dniu 9 lipca 2017 r.)

Dla pierwszych trzech laureatów konkursu: Prezentacja projektów na stanowisku RENAULT Polska podczas Święta Narodowego Francji w Warszawie (Święto Francji na Saskiej Kępie w dniu 9 lipca 2017 r.) oraz podczas jednego wydarzenia RENAULT Polska w 2017 r.

 

Jaka jest procedura ?


Kandydaci zostaną poinformowani o przejściu do drugiego etapu konkursu pocztą elektroniczną, najpóźniej do 8 maja 2017 r. Czas na realizację projektów – 3 miesiące. Wyniki pierwszego etapu konkursu będą także opublikowane na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce.
 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni w czwartek 6 lipca 2017 roku do Ambasady Francji w Warszawie, aby przedstawić Jury swoje projekty.
 
Kreacje będzie prezentować modelka wybrana przez kandydata. Kandydat sam wybiera także wizażystkę.  
 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Narodowego Francji (Święto Francji na Saskiej Kępie 9 lipca 2017 r.)
 

Kryteria selekcji


Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość komercjalizacji projektu oraz stworzenie kolekcji poświęconej innowacyjnym i etycznym tkaninom wykorzystanym przez kandydatów w ramach konkursu.
 
Kandydat musi zapewnić jakość projektu, spełnić warunki konkursu i zaproponować projekt, który finalnie będzie mógł być zaprezentowany na modelu.
 
Każdy projekt zostanie również oceniony pod względem estetyki, innowacyjności, technik realizacji, oryginalności oraz kreatywności.