Ponadto chciałbyś :

  • podzielić się z nowymi stypendystami swoim doświadczeniem ze studiów we Francji
  • rozwinąć umiejętności interpersonalne
  • zdobyć przydatne doświadczenie jako wszechstronny opiekun-doradca
  • nawiązać nowe znajomości i poszerzyć swoje horyzonty zawodowe i społeczne
  • podtrzymać związki z Francją

Zostań opiekunem (opiekunką) nowego polskiego stypendysty Rządu Francuskiego i poznaj go 26 czerwca, podczas tradycyjnego powitania nowych stypendystów w siedzibie Ambasady Francji w Polsce, w Warszawie!

Na czym polega program mentoringu

Ambasada Francji w Polsce co roku przyznaje polskim studentom około czterdziestu stypendiów rządu francuskiego we wszystkich dyscyplinach studiów i badań naukowych w ramach programu Master 2 (na ukończenie studiów magisterskich we Francji) lub Doktoratu en cotutelle. Każdy nowy stypendysta rządu francuskiego, realizujący studia Master 2 lub doktoranckie en cotutelle, będzie mógł otrzymać wsparcie opiekuna.

Każdy nowy stypendysta Rządu Francuskiego na poziomie Master 2 lub Doktoratu cotutelle będzie miał do dyspozycji opiekuna, który odbył studia we Francji, w ramach programu Master lub Doktoratu cotutelle. Opiekunowie powinni być członkami France Alumni Pologne.

W programie mentoringu chodzi przede wszystkim o wzajemnie ubogacającą relację, która polega na dzieleniu się i pomocy. Pragniemy, by byli stypendyści mieli okazję przekazać zdobyte we Francji doświadczenie życiowe i studenckie swoim młodszym kolegom, a ci, by mogli dobrze się zintegrować z miejscowym środowiskiem i jak najlepiej wykorzystać studia do rozwoju swojej kariery zawodowej.
 
Mentoring będzie trwał przez okres studiów (jeden rok w przypadku stypendium Master 2 oraz trzy lata w przypadku doktoratu en cotutelle).
 
Opiekun-doradca ma za zadanie zapewnić:

  • Wsparcie moralne (uznanie, zachętę, porady w zakresie relacji społecznych i perspektyw zawodowych)
  • Ukierunkowanie zawodowe (w zakresie kompetencji posiadanych w danej dziedzinie)
  • Wskazówki praktyczne (podzielenie się doświadczeniem dotyczącym życia studenckiego, możliwości spędzania wolnego czasu, zajęć nieobowiązkowych i ogólnie życia we Francji)
  • Doradztwo metodyczne (okazjonalnie)

Opiekun-doradca nie zastępuje Agencji Campus France ani akademickich wydziałów ds. pomocy studentom w zakresie procedur i usług przez nie oferowanych, mających na celu lepsze przygotowanie wyjazdu do Francji i integrację na miejscu (kwestie administracyjne, techniczne, finansowe i logistyczne).

Jak zostać opiekunem- doradcą

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Kartą mentoringu dla stypendystów rządu francuskiego i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 czerwca 2017 roku.