Inscription à la newsletter
Zarejestruj się / Logowanie

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
PolDoc

Dane

Zakopiańska 2a m. 2
Cracovie - Pologne
www.poldoc.pl/index.php

Opis firmy

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc jest pierwszą ogólnopolską, niezależną organizacją zajmującą się wielopłaszczyznowym wsparciem doktorantów i doktorów w ich rozwoju zawodowym. Projekt PolDoc pozostaje apolityczny i niezwiązany instytucjonalnie z żadną uczelnią wyższą, podmiotem prywatnym czy publicznym w Polsce lub za granicą.

Działalność Stowarzyszenia PolDoc podporządkowana jest dbałości o prestiż dyplomu doktora oraz wspieraniu rozwoju karier doktorskich w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym, bez faworyzowania żadnej specjalizacji naukowej.

Nasza ekipa składa się zarówno z młodych naukowców jak i z przedsiębiorców oraz z osób zatrudnionych w sektorze prywatnym i publicznym. Jesteśmy aktywnie wspierani przez szkoleniowców różnych dziedzin oraz specjalistów w dziedzinach nauk społecznych i prawniczych. Większość z nas posiada wykształcenie międzynarodowe.

Prowadzimy działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, uczestniczymy także w międzynarodowych projektach dotyczących roli nauki w życiu społecznym oraz w rozwoju gospodarczym