Konkurs „Przedłuż zdobyte doświadczenie!” France Alumni Pologne

 

Kto może wziąć udział?

 

Wszystkie osoby, które zapiszą się na portalu internetowym www.polska.francealumni.fr między 3 kwietnia a 26 maja 2017 roku (do godziny 12.00) oraz aktywują swoje konto po otrzymaniu e-maila aktywującego, wygenerowanego automatycznie przez stronę internetową. Aby potwierdzić utworzenie konta na France Alumni, prosimy o uzupełnienie następujących informacji: narodowość, kraj i miasto zamieszkania oraz kierunek studiów (min. 1).

 

Jak wziąć udział w konkursie?

 

  1. Zapisz się na portalu internetowym France Alumni Pologne www.polska.francealumni.fr do 26 maja 2017 roku (do godziny 12)
  2. Aktywuj swoje konto po otrzymaniu e-maila aktywującego wygenerowanego automatycznie przez stronę internetową. Proszę również sprawdzić skrzynkę Spam (oraz zakładkę z ofertami na kontach Gmail)
  3. Dokończenie rejestracji jest możliwe po uzupełnieniu obowiązkowych informacji: narodowość, kraj oraz miasto zamieszkania, kierunek studiów (min. 1).

 

Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie France Alumni Pologne www.polska.francealumni.fr w dniu 31 maja o godzinie 15:00, po przeprowadzeniu losowania wśród osób, które dokonały rejestracji konta między 3 kwietnia a 26 maja 2017 r.

 

Laureat losowania otrzyma nagrodę Instytutu Francuskiego w Polsce i Galeries Lafayette.

 

→ Bilet lotniczy Warszawa-Paryż-Warszawa dla dwóch osób (o wartości nieprzekraczającej 2000 PLN)

 

→ Karta podarunkowa Galeries Lafayette (o wartości 75 euros) + Zwiedzanie „Galeries des Galeries” (galeria sztuki współczesnej)

 

Regulamin:

 

Artykuł 1: Dostęp do losowania i przekazanie nagródy

Konkurs jest ogłoszony i zamieszczony w serwisie France Alumni Pologne.

Jury przeprowadzi losowanie w środę 31 maja o godzinie 11:00. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie France Alumni Pologne www.polska.francealumni.fr w dniu 31 maja o godzinie 15:00.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.

Nagroda Instytut Francuskiego w Polsce oraz Galeries Lafayette nie może być wymieniona na inny przedmiot, usługę ani rekompensatę finansową. Nieprzyjęcie nagrody z jakiegokolwiek powodu nie daje prawa do żadnej finansowej ani innej kompensaty.

Artykuł 2: Odpowiedzialność organizatora

Instytut Francuski w Polsce zastrzega sobie prawo do:

- skrócenia, przełożenia, przedłużenia lub anulowania losowania,

- zamiany wygranej nagrody na nagrodę o podobnym charakterze i/lub wartości, i nie ponosi za to odpowiedzialności.

Organizator losowania nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne oraz trudności w dostępie do strony intertowej France Alumni Pologne używanej w losowaniu ani za jakiekolwiek wydarzenie niezależne od niego (zwłaszcza problemy techniczne) mogące zakłócić organizację lub przebieg losowania.

Artykuł 3: Zastosowanie regulaminu

 Udział w konkursie zakłada pełną i całkowitą akceptację niniejszego regulaminu oraz zawartych w nim zasad przebiegu losowania. Przypominamy, że udział w konkursie oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu.

Ale także