Ambasada Francji w Polsce poszukuje stażysty do pracy w dziale ds. współpracy i działań kulturalnych.


Opis stażu: Stażysta (stażystka) weźmie udział w projekcie „eco-miasto” dotyczącym zrównoważonego rozwoju miast, we współpracy z ekipami ambasady (zespół ds. współpracy z samorządami). Zadania dotyczą pomocy w organizacji konkursu „eco-miasto” dla zrównoważonych miast oraz w przygotowaniu międzynarodowej konferencji „Innowacyjne Eco-Miasto”.

Wymagania :
- znajomość języka polskiego w stopniu bardzo dobrym (w mowie i piśmie) ;
- znajmość języka angielskiego (w mowie i piśmie) ;
- umiejętność obsługi komputera: Word, Outlook, Excel i Google Drive ;
- umiejętność swobodnej komunikacji, adaptacji, samodzielnej pracy;
- dyspozycyjność: ok. 35 godzin tygodniowo
- poziom wykształcenia: business school, studia inżynierskie, francuski Instytut nauk politycznych lub inne wykształcenie wyższe (licencjat 3 rok)

 


Do obowiązków stażysty będzie należało :
- wykonywanie zadań polegających na stałym kontakcie z samorządami: prowadzenie korespondencji mejlowej oraz rozmòw telefonicznych (w języku polskim) ;
- obsługa systemu przechowywania dokumentòw w Google Drive oraz inne prace biurowe ;
- w zależności od jego motywacji i kompetencji, kandydat będzie mógł dostać dodatkowe zadania i odpowiedzialności (na przykład: tłumaczenie, powitanie gości VIP, współpraca z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju, monitorowanie strony na Facebooku, artykuły do strony internetowej i dla prasy, itd.)

Strona projektu : www.eco-miasto.pl  

Dotatkowe przydatne linki:
- Strona internetowa Ambasady Francji : https://pl.ambafrance.org/Lancement-de-la-6e-edition-de-l-initiative-ECO-MIASTO
- Strona internetowa konferencji Eco-Miasto : https://www.gridw.pl/innowacyjneecomiasto
- Media : https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/czym-polskie-miasta-zablysna-podczas-cop24-4841.html
- Projekt edukacyjny: http://www.zakreceniwprzestrzeni.pl/

Początek stażu: początek sierpnia 2018
Zakończenie stażu : koniec września lub początek pazdziernika 2018
Czas trwania stażu : 2 miesiące
Wynagrodzenie : staż bezpłatny

Warunki prawne :
- podpisanie trójstronnej umowy o stażu między ambasadą, stażystą i organem trzecim proponowanym przez kandydata (uniwersytet, agencja młodzieżowa itp.)
- posiadanie dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w Polsce na okres odbywania stażu


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego w j. angielskim, polskim lub francuskim, do wyboru, na adres : [email protected]


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt : Yoann Thériaud, chargé de mission ds. współpracy z samorządami: +48 22 529 30 82. Ostateczny termin składania dokumentòw : 12 lipca 2018 r.

Ale także