26. februára 2016 sa konalo slávnostné otvorenie Vedeckého parku UK, ktorého sa zúčastnili predseda Národnej rady Peter Pellegrini, rektor UK Karol Mičieta, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler,  vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek a Ján Turňa, riaditeľ CVTI, ktorý je zároveň aj riaditeľom Vedeckého parku UK. Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta počas slávnostného otvorenia vedeckého parku uviedol, že vedecký park poskytuje priestor pre interdisciplinárny výskum, a to nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi: http://skolskyservis.teraz.sk/…/univerzit…/25556-clanok.html
Pri tejto príležitosti boli účastníkom predstavené aj priestory prvého Fablabu na Slovensku, ktorý sa nachádza v budove Vedeckého parku UK. Neváhajte a navštívte ho aj Vy: http://www.fablab.sk/en