Každoročné stretnutie univerzitného a podnikového sektoru sa tento rok ešte viac rozrástlo!

  1. marca 2016 sa uskutočnil 5. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky, ktorý zorganizoval FSUI v spolupráci so študentmi tretieho ročníka Fakulty managementu UK a s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Francúzskeho veľvyslanectva v SR. Podujatie sa konalo v priestoroch Ekonomickej univerzity v rámci mesiaca frankofónie a zúčastnilo sa ho približne 20 podnikov a študentských asociácií a približne 100 študentov s frankofónnym profilom. Radi by sme pri tejto príležitosti poďakovali všetkým naším partnerom a sponzorom, ako aj J. E. pánovi veľvyslancovi Didier Lopinotovi, pánovi Ferdinandovi Daňovi, rektorovi Ekonomickej univerzity, pánovi Jozefovi Komorníkovi, Dekanovi Fakulty managementu, pani Martine Malákovej, prezidentke Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a pánovi Frédéricovi Delaneuville, riaditeľovi FSUI, ktorí svojím príhovorom toto podujatie otvorili.