s'inscrire / se connecter
Francúzsko-slovenská obchodná komora

Francúzsko-slovenská obchodná komora je pilierom francúzsko- slovenských ekonomických vzťahov. 

 

Činnosť FSOK

Aktivity Francúzsko-slovenskej obchodnej komory nadväzujú na tradície Francúzsko-československej obchodnej komory, ktorej vznik siaha až do roku 1915.

FSOK vznikla 16. februára 1994 a stala sa 5. decembra 1995 členom Únie Francúzskych obchodných a priemyselných komôr v zahraničí (UCCIFE). Jej poslaním je rozvoj obchodných vzťahov medzi Francúzskom a Slovenskom, rozvoj vzájomných bilaterálnych vzťahov a zvyšovanie francúzskych investícií na Slovensku.

Jeho úlohou je tiež organizácia rôznych podujatí pre francúzsko-slovenskú podnikateľskú komunitu ako napr.: okrúhle stoly, pracovno-diskusné raňajky, prednášky a pod.

FSOK z pozície člena UCCIFE využíva podporu širokej siete, ktorá združuje 107 komôr a svojou činnosťou prispieva k jej väčšiemu zviditeľneniu, ako aj k rozvoju vzájomných vzťahov medzi jednotlivými komorami.
FSOK spolupracuje na svojich aktivitách s ďalšími inštitúciami, ministerstvami, úradmi alebo profesijnými organizáciami.

FSOK je nezisková organizácia, ktorej činnosť je financovaná z členských príspevkov. V roku 2005 bola založená spoločnosť FSOK-SLUŽBY s.r.o., vďaka ktorej je možné organizovať podujatia a služby za poplatok.

V júni 2011 podpísala FSOK dohodu o spolupráci s agentúrou pre medzinárodný rozvoj podnikania UBIFRANCE a stala sa tak jediným kontaktným bodom pre francúzske podniky, ktoré majú záujem o rozvíjanie podnikateľských aktivít na Slovensku.

Široká sieť Partnerov

Členmi FSOK sú slovenské spoločnosti s francúzskym kapitálom, slovenské spoločnosti bez francúzskeho kapitálu, ktoré obchodujú s francúzskymi podnikmi, francúzske podniky, vysokoškolskí učitelia alebo samosprávy.

Členom sa môže stať každá spoločnosť zaregistrovaná na Slovensku alebo vo Francúzsku ako aj inštitúcie a fyzické osoby z oboch krajín. Žiadosť o členstvo schvaľuje Správna rada FSOK.

K 31/01/2016 mala FSOK 135 členov.

Kontakt

Francúzsko-slovenská obchodná komora

BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 59 10 34 11
e-mail: [email protected]

Služby podnikom: 
Tel.: +421 2 59 10 34 25
       +421 2 59 10 34 17
email: [email protected]

Podrobnejšie informácie