s'inscrire / se connecter
Francúzsky inštitút

Aktér francúzskej kultúrnej činnosti v zahraničí.

 

  1. januára 2011 bol založený v Paríži Francúzsky inštitút ako jediný operátor francúzskych kultúrnych podujatí v zahraničí. Spadá pod francúzske Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja a je poverený priniesť nový prístup do diplomatickej sféry vplyvu, prispieť k propagácii Francúzska v zahraničí a to v duchu dialógu a vzájomného porozumenia a spolupráce medzi jednotlivými kultúramiFrancúzska vláda chcela zveriť túto úlohu jednej agentúre, ktorá by zabezpečovala propagáciu Francúzskej kultúry v oblastiach ako je divadlo, výtvarné umenie, architektúra, literatúra, kinematografia, francúzsky jazyk, alebo v oblasti myšlienkových prúdov a ľudského poznania. Momentálne pracuje na programe, ktorého cieľom je propagácia vedeckej kultúry.

Francúzsky inštitút na Slovensku

Francúzsky inštitút na Slovensku vznikol v roku 1990 a jeho poslaním je propagácia francúzskeho jazyka, kultúry a francúzskeho poznania na Slovensku, ako aj podporovať výmenu skúseností medzi oboma krajinami.

Okrem kultúrnej oblasti, môžeme vo všeobecnosti hovoriť o sfére „diplomacie vplyvu“, ktorej cieľom je francúzska účasť v názorových diskusiách a profitovanie z francúzskych medzinárodných skúseností, formovať tak budúcich verejných činiteľov, pritiahnuť do Francúzska študentov, úradníkov, turistov, umelcov, ale aj zástupcov podnikov a investorov.   Podrobnejšie informácie