s'inscrire / se connecter
Frankofónne študentské asociácie

Študentské asociácie

PONT FRANCOPHONE

Asociácia Pont Francophone vznikla v roku 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Združuje mladých nadšencov a priateľov francúzskeho jazyka a frankofónie. Asociácia spolupracuje aj s ďalšími slovenskými univerzitami, inštitúciami, univerzitnými pedagógmi a priateľmi frankofónie.

Poslaním asociácie je propagácia francúzskeho jazyka a frankofónie organizáciou rôznych podujatí:

  • kultúrne, literárne a gastronomické podujatia
  • stretnutia s osobnosťami (spisovateľmi, univerzitnými pedagógmi, atď.)
  • okrúhle stoly, diskusie
  • premietanie filmov
  • knižné burzy
  • jazykové kaviarne

Podrobnejšie informácie: www.pontfrancophone.sk, 

https://www.facebook.com/pont.francophone?fref=ts 

EFPOLIT

 EFPOLIT, nezávislá nezisková organizácia bola založená študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v roku 1998. Cieľom jej zakladateľov bolo predovšetkým šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, politike a postavení Francúzska predovšetkým prostredníctvom organizovania prednášok a podujatí v spolupráci s fakultou. Postupom času sa k aktivitám EFPOLIT-u pridali aj organizovanie podujatí veľkého charakteru (medzinárodné konferencie: ISA 2005, VY4 Conference), organizovanie kultúrnych večerov, vydávanie publikácií a zborníkov, doučovanie francúzskeho jazyka, členstvo v niekoľkých medzinárodných združeniach (Politeia network,VY4), spolupráca s ambasádou Francúzskej republiky na Slovensku, spolupráca s Alliance française a inými neziskovými organizáciami na Slovensku i v zahraničí a takisto i charitatívna činnosť. Vďaka aktivitám a úsiliu členov EFPOLIT-u bola UMB v Banskej Bystrici v roku 2006 prijatá do Univerzitnej Agentúry Frankofónie ( Agence Universitaire de la Francophonie) ako jediná na Slovensku.

Podrobnejšie informácie : www.efpolit.org