s'inscrire / se connecter
Campus France Slovaquie

Campus France

 

Agentúra Campus France bola zriadená zákonom z 27. júla 2010 ako verejná inštitúcia so spoločným záujmom  (EPIC) poverená propagáciou vysokoškolského štúdia vo Francúzsku a organizačným zabezpečením mobility študentov a vedeckým pracovníkov. V dekréte z 30. decembra 2011 sa spresňujú jej jednotlivé úlohy a fungovanie agentúry.

CAMPUS FRANCE SLOVensko

Campus France Slovensko sa nachádza v Bratislave v priestoroch Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Ak hľadáte informácie o možnostiach štúdia vo Francúzsku, môžete nám poslať mail, zatelefonovať alebo dohodnúť si osobné stretnutie.

Internetová stránka Campus France Slovaquie je vo francúzskej a slovenskej verzii. Nájdete tam základné informácie o organizácii francúzskeho vysokoškolského systému, ako postupovať pri zápise, vyhľadávací program na štipendiá a študijné odbory, ako si nájsť ubytovania a ďalšie praktické informácie...

Kontakt:

Martina Saganova: [email protected]

Jessica Joyau: [email protected]

Facebook 

InformaČný list

IL „Štúdium vo Francúzsku“ vychádza raz za dva mesiace od januára 2010 a môžete v ňom nájsť dôležité dátumy ako sú uzávierky na podávanie prihlášok, žiadostí o sociálne štipendium a ubytovanie, aktuality z vysokoškolského prostredia ako aj tematickú prílohu so zameraním na vybratú oblasť štúdia.

Informačné listy si môžete stiahnuť tu.  K jeho odberu sa môžete prihlásiť zaslaním mailu na nasledovnú adresu: [email protected]