s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Ako začať podnikať vo Francúzsku?

Zahraničné podniky: ako podnikať vo Francúzsku?

Francúzsko patrí medzi druhú krajinu s najväčším podielom zahraničných investícií v Európe: 20 000 zahraničných spoločností podniká vo Francúzsku. Akú formu registrácie treba zvoliť? Aké organizácie im v tom pomáhajú?

Akú formu registrácie zvoliť?

V závislosti od cieľov, aké si podnik stanoví, má možnosť vybrať jednu z troch možností podnikania vo Francúzku.
1. Môže vytvoriť tzv. styčnú kanceláriu, ktorá robí prieskum trhu. Jej činnosť sa obmedzuje na osobné stretnutia, prieskum a zber informácií a kontaktov.

  1. Môže vytvoriť pobočku, ktorá vykonáva už aj obchodnú činnosť avšak právne sa neodlišuje od materskej spoločnosti.
  2. Alebo môže vytvoriť dcérsku spoločnosť, ktorá je právne nezávislá od materskej spoločnosti. Dcérska spoločnosť je francúzskou spoločnosťou, pre ktorú platia rovnaké účtovné, daňové, právne a sociálne povinnosti ako pre miestne podniky.
    Tieto formy nijako nie sú definitívne. Nič nebráni podnikateľom začať jednoduchšou formou a postupne sa transformovať do komplikovanejších štruktúr.

Poradenstvo pre zahraniČNÝCH INVESTOROV

Zahraničným investorom prináša podporu pri implantácií viacero organizácií. Francúzska agentúra pre zahraničné investície (AFII) je však prvým kľúčovým partnerom.

AFII má k dispozícii sieť korešpondentov vo vyše 22 krajinách. Ich úlohou je informovať podnikateľov, aké povinnosti im ukladá francúzsky zákon pri ich investičnom zámere. Pomáhajú im zistiť, aké finančné zvýhodnenia sú dostupné na úrovni regionálnej alebo štátnej podpory.  Uľahčujú im taktiež komunikáciu so štátnymi úradmi.

Zahraniční investori majú vďaka AFII k dispozícii aj jej regionálnych partnerov, ktorí spravujú finančnú podporu pre zahraničné investície a podporujú rozvoj nových aktivít.

AFII spolupracuje taktiež so súkromným sektorom s cieľom propagovať výhodné obchodné prostredie vo Francúzsku a ponúknuť tak širokú škálu služieb zahraničným investorom.