s'inscrire / se connecter
Kurzy francúzskeho jazyka vo Francúzskych alianciách na Slovensku

Francúzske aliancie: Jedna z najstarších kultúrnych sietí na svete

 

Francúzska aliancia je medzinárodná organizácia, dobrovoľná, nezávislá a apolitická, ktorá združuje priateľov Francúzska a frankofónnych krajín. Jej poslaním je rozvíjať kultúrny dialóg vo svete šírením francúzskeho jazyka a frankofónnych kultúr.
Francúzska aliancia ponúka kurzy francúzskeho jazyka, skúšky na získanie jazykových certifikátov a organizuje rôzne kultúrne podujatia. Má k dispozícii mediatéku pre širokú verejnosť.

Vo svete pôsobí vyše 811 Francúzskych aliancií a to vo vyše 137 krajinách. Sídlo Nadácie Francúzska aliancia je v Paríži. Francúzske aliancie v Košiciach a v Banskej Bystrici sú asociácie podľa slovenských právnych predpisov. Každý, kto má záujem podieľať sa na jej činnosti sa môže stať jej členom. Získa tak aj právo voliť zástupcov správnej rady. Francúzske aliancie sú neziskové organizácie, ktoré veľmi úzko spolupracujú s Francúzskym inštitútom a Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave.

 

FrancÚzska aliancia v BANSKej BYSTRICI

Alliance Française de Banská Bystrica (AFBB), založená v roku 1990, otvára každý polrok svoje brány pre viac ako stovku študentov s rôznymi znalosťami francúzskeho jazyka. Od roku 2000 tvorí jej pedagogický zbor rovnaký počet francúzskych lektorov a slovenských učiteľov. AFBB ponúka kurzy pre deti aj mládež. Je skúšobným centrom pre DELF a DALF, na ktoré svojich študentov pravidelne pripravuje. Disponuje tiež bohatou mediatékou s viac ako 3200 dokumentami (knihy, učebnice, CD, DVD...).

AFBB počas celého roka organizuje rôzne kultúrne podujatia, vrátane hudobných, divadelných, gastronomických či literárnych. Týmito aktivitami sa snaží združovať frankofilov z Banskej Bystrice a okolia. Často sú práve oni ich hlavnými aktérmi. Najvýznamnejšími podujatiami sú marcový Mesiac frankofónie, národná a medzinárodná súťaž vo francúzskej piesni „Spievam po francúzsky“, ktorá sa organizuje pri príležitosti medzinárodného „Sviatku hudby“ (Fête de la musique), a v neposlednom rade je to podujatie „Kultúrna jeseň“.

AFBB mala za svoju históriu viacero riaditeľov, no prezident Tomáš Márton, ako aj niektorí členovia výboru, zastávajú svoje funkcie už od jej začiatkov.

KONTAKT:

Prezident: Tomáš Márton

Vice-prezidentka: Elena Gregová

Riaditeľ: Thomas Laurent

Adresa:

Alliance Française 

Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica 
Mobil AF: 0948 357 889

Podrobnejšie informácie : www.afbb.sk

 

fRANCÚZSKA ALIANCIA V KOŠICIACH

Francúzska aliancia Košice bola založená 20. januára 2000 a patrí medzi 811 AF v 137 krajinách, ktoré združujú 550 000 frankofónov. Sídlo Nadácie Alliance Française je v Paríži. FA Košice je občianske združenie a riadi sa právnym systémom Slovenskej republiky. Vedie ju 9 členná správna rada na čele s prezidentom.

Úzko spolupracuje s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, organizuje kurzy francúzštiny na rôznych úrovniach pokročilosti, kurzy pre deti či konverzačné kurzy, odborne zamerané kurzy a individuálnu výučbu. Ako jediná inštitúcia na východnom Slovensku pripravuje a organizuje medzinárodne uznávané skúšky DELF/DALF. Všetci jej učitelia a lektori sú plne kvalifikovaní v odbore francúzsky jazyk.

Je tu pre tých, ktorí chcú lepšie spoznať Francúzsko, jeho minulosť i prítomnosť, učiť sa francúzsky jazyk a chcú sa podieľať na budovaní francúzsko-slovenských vzťahov vo všetkých oblastiach života. Pomáha šíriť frankofónnu kultúru a rozvíjať francúzsko-slovenskú spoluprácu. 

Francúzska aliancia Košice v priebehu celého roka organizuje alebo sa podieľa na kultúrnych podujatiach mesta. Je hlavným organizátorom Dní frankofónnej kultúry (marec-apríl), ktoré sú už obyvateľom košického a prešovského regiónu dobre známe a tešia sa veľkej obľube.

 

KONTAKT:

Prezident : M. Roman Gajdoš

Vice-prezident : M. Martin Drahovský

Riaditeľ : M. Michel Bourdier

Adresa :

Hlavná 68
040 01 KOŠICE

Internetová stránka: [www.afke.sk]