s'inscrire / se connecter
Kurzy Francúzskeho inštitútu na Slovensku

Chcete sa naučiť po francúzsky? Francúzsky inštitút je tým správnym miestom! Sme oficiálnym skúšobným centrom Francúzskej republiky. Využite nasledovné výhody: kvalifikovaní učitelia francúzskeho jazyka a francúzski lektori; kurzy podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky; individuálne alebo kolektívne kurzy všeobecnej a odbornej francúzštiny, ako aj medzinárodne uznávané certifikáty znalosti francúzskeho jazyka.

Kurzy francúzskeho jazyka


Oddelenie kurzov francúzskeho jazyka Francúzskeho inštitútu na Slovensku ponúka celoročne širokú ponuku kurzov francúzskeho jazyka, ktorá je prispôsobená potrebám jednotlivých záujemcov (žiakov, študentov, učiteľov, zamestnancov podnikov, úradníkov...), tak, aby výsledok zodpovedal osobným očakávaniam alebo požiadavkám zamestnávateľa.
Podrobnú ponuku kurzov nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu.

skúšky na DELF/DALF


Oddelenie kurzov Francúzskeho inštitútu na Slovensku organizuje taktiež prípravné kurzy na skúšky na jazykové certifikáty DELF, DALF, DELF Prim a DELF Pro.  Sú to všetko oficiálne diplomy vydávané Francúzskym ministerstvom školstva, ktoré sú medzinárodné uznávané. 
Dôležité dátumy ako aj ceny za kurzy a skúšky nájdete na stránke Francúzskeho inštitútu.

 

FRANkofÓNIA


Každý rok na 20. Marca si frankofónny svet pripomína Medzinárodný deň frankofónie. Medzivládna frankofónia vznikla 20. marca 1970 založením Agentúry pre kultúrnu a odbornú spoluprácu, ktorá neskôr bola premenovaná na Medzinárodnú organizáciu Frankofónie (OIF). 
Bližšie informácie o frankofónii nájdete na stránkach Francúzskeho inštitútu alebo na stránkach OIF.