Uchádzači sa môžu prihlásiť do súťaže do 28. februára 2019! Zašlite nám vaše prihlášky, je to možnosť predstaviť váš výskumný projekt širokej verejnosti!

Postup prihlasovania:

 1. Prihlášku treba zaslať do 28.02.2019 prostredníctvom nasledovného odkazu: tu
 2. Výber uchádzačov na základe zaslanej prihlášky (zoznam uchádzačov postupujúcich do regionálneho kola bude zverejnený 16. apríla 2019)
 3. Stredoeurópske finále zložené z uchádzačov z piatich účastníckych krajín sa bude konať v máji 2019 vo Varšave.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Pokynoch pre uchádzača. Pozrite si videozáznam

z medzinárodného finále z roku 2018 , ktoré sa konalo v švajčiarskom Lausanne v septembri minulého roku.

 

"Môj doktorát za 180 sekúnd " - čo to je ?

 

 • Táto súťaž umožňuje doktorandompredstaviť zjednodušeným spôsobom širokému publiku predmet ich výskumu vo francúzskom jazyku.
 • Každý uchádzač má k dispozícii presne 3 minúty na svoj prejav, ktorý má byť jasný, stručný a presvedčivý. Pomôcť si však môže len jediným diapozitívom!
 • Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá sa organizuje vo viacerých frankofónnych krajinách. V našom prípade ide o prvý ročník v strednej Európe a organizuje ho 5 Francúzskych inštitútov z tohto regiónu.
 • Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách: najskôr prebehne prvé kolo na národnej úrovni a v máji 2019 sa bude konať vo Varšave stredoeurópske finále.
 • Porotabude hodnotiť jednotlivé výkony uchádzačov, ale publikum bude mať taktiež možnosť hlasovať.
 • Pre výhercov finále je pripravených viacero vecných cien.

 

Podmienky účasti:

 • Byť interným alebo externým doktorandom v akademickom roku 2018/2019 alebo mať obhájenú doktorandskú prácu v akademickom roku 2017/2018  
 • Informovaťvedúceho doktorandskej práce, že sa zapájate do tejto súťaže ;
 • Predstaviť dostatočne pokročilý stavdoktorandského výskumného projektu ;
 • Ovládať francúzsky jazyk (súťaž nevyžaduje, aby aj doktorandská práca bola vo francúzskom jazyku).

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte:

Adèle Picquet, Univerzitná a vedecká spolupráca

[email protected]

+421 259 34 77 42

 

Ale aj