Francúzsky inštitút na Slovensku vás srdečne pozýva pri príležitosti prvých narodenín sociálnej siete France Alumni Slovensko na vernisáž výstavy „Územný plán a projekt mesta Košice“, ktorá sa bude konať 7. júna 2017 o 18.00 hod. v galérii Francúzskeho inštitútu. Otvorenie výstavy bude zároveň príležitosť stretnutia bývalých štipendistov francúzskej vlády ako aj ostatných bývalých študentov fr. škôl a pozrieť si výstavu na aktuálnu tému, akou je územné plánovanie miest a ich rozvoj.

Bude to pre nás taktiež príležitosť, dozvedieť sa od vás, v akej forme by ste si želali zorganizovať budúce stretnutia. Tešíme sa na Vaše nápady.

Občerstvenie zabezpečené.

 

Potvrďte nám prosím vašu účasť pokiaľ možno do 1. júna.

 

S pozdravom.

Ale aj