s'inscrire / se connecter
Kalendár
  • Harmonogram
  • Filtres
    1. Streda 24 október v 02:00 PM
      WhatCity? Komunity v meste

      Skupiny susedov a rôzne kolektívy sa zúčastňujú diskusie o tvorbe mesta, pretváraní priestorov alebo nastavovaní verejných politík. Pojem komunita v súčasnosti rezonuje naprieč celým verejným sektorom – komunitné plánovanie verejných priestorov, komunitný plán sociálnych služieb, komunitný priestor, komunitný rozvoj, komunitné centrá.  Komunitný aktivizmus má však aj svoje limity. Od komunít nemožno očakávať, že budú nevyhnutne inkluzívne, či sociálne prog...