s'inscrire / se connecter
Stať sa členom

France Alumni, sieť bývalých zahraničných študentov vo Francúzsku

 Každý rok získa vo Francúzsku 100 000 zahraničných študentov francúzsky vysokoškolský diplom. Po ich štúdiu im France Alumni ponúka ďalšie informácie, umožňuje im ostať v kontakte s ich bývalými spolužiakmi a kolegami, ako aj zúročiť ich pobyt v podnikovej sfére. 

 

Ambiciózny projekt

Z iniciatívy francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja, vyvinula agentúra Campus France viacjazyčnú internetovú platformu France Alumni, ktorej cieľom je združiť, informovať a usmerňovať zahraničných študentov, ktorí prešli francúzskym vysokoškolským systémom.

 

Združovať ženy aj mužov

France Alumni ponúka všetkým zahraničným študentom spoľahlivý komunikačný nástroj. Jeho interaktívna ročenka umožňuje každému prihlásiť sa do siete a nadviazať kontakt s ostatnými členmi FA. Webová stránka ponúka diskusné fóra a tematické skupiny, ktoré umožňujú každému zostať čo najbližšie v centre svojich záujmov.

 

Podpora informácií a vedomostí

Aby mal každý k dispozícii vo vhodnej chvíli správne informácie, pravidelne sa aktualizujú všetky informačné materiály o štúdiu vo Francúzsku, tematicky zameraný informačný list, ako aj zóna vyhradená veľkým francúzskym podnikom a pracovným ponukám.

Web ponúka v svojej rubrike Magazín aktuality z francúzskej kultúrnej a podnikovo-ekonomickej oblasti. Informuje o najzaujímavejších podujatiach pre Alumnis.

France Alumni je referenčnou platformou pre zahraničných študentov, ktorí chcú zúročiť skúsenosti z pobytu prihlásením sa do širokej siete.