s'inscrire / se connecter
Semináre operného spevu v Štátnej opere v Paríži : odrazový mostík pre hlasy budúcnosti

Atelier lyrique

Štátna opera v Paríži od roku 2005 ponúka v rámci seminárov operného spevu program zdokonalenia sa v speve a povolania profesor spevu. Štúdium v oblasti hudby a dramatického umenia je prepojené s inscenovanými projektami.

 Nevinní budú prekliati : prvá inscenácia v tomto roku pre sólistov semináru 

Sopranistky, tenoristi, barytonisti… Tento rok ich je dvanásť a pochádzajú z Ruska, Talianska či Guatemaly. Prišli preto, aby sa zapojili do vzdelávacieho programu, ktorý ponúka  seminár operného spevu v parížskej opere. Účastníci semináru museli prejsť cez prísne sito výberu. Všetci sa pripravujú na kariéru operných sólistov.

Od septembra sa všetci študenti seminára aktívne podieľajú na príprave ich budúcej inscenácie. Opera  Nevinní budú prekliati je originálnou kreáciou, ktorá bude po prvýkrát uvedená na javisko v decembri. Libreto z dielne spisovateľa a dramaturga Lautrenta Gaudého zhudobnili štyria mladí skladatelia, ktorí absolvovali  Štátne hudobné konzervatórium v Paríži.  Dej nás prenesie do roku 1212, keď sa organizovala detská krížová výprava do Svätej zeme. Táto výprava však viedla jej účastníkov do záhuby. Ide o temnú kapitolu v histórii, v ktorej režisér Stephen Taylor vidí možnosť zamyslieť sa nad tým, « ako sa môžu zvrhnúť naše ideály a ideológie ».

« nevyhnutná je práca s textom »

Dnes ráno vládne v Debussyho nacvičovacej miestnosti  v Opere Bastille pracovná atmosféra. Dvaja sólisti stoja pri klavíri a študujú druhé dejstvo opery. Barytonista Andrij pochádza z Ukrajiny. Bude stvárňovať pápeža Inocenta III, ktorý je proti detskej krížovej výprave. Oproti nemu stojí Arto, pôvodom z Arménska, ktorý stvárňuje Posla. Pod vedením režiséra Stephena Taylora sa skúška začína hudobnou interpretáciou. Speváci si rozcvičujú hlasy. Vysvetľujú si každú vetu, každé slovo : predtým, než začnú spievať, musia vniknúť do textu, aby vedeli stvárniť postavy v celej ich hĺbke. Intonácia, dikcia, výslovnosť – režisér nič nenecháva na náhodu. 

Neskôr sa obaja sólisti ujmú miesta na improvizovanej scéne. Konečne sa rozoznejú ich hlasy. « Práca s textom je cvičenie, ktorým si musia prejsť speváci s rôznymi jazykovými znalosťami. Niektorí hovoria po francúzsky veľmi dobre, iní menej. Všetci sa však musia dostať na rovnakú úroveň », zdôrazňuje asistent réžie Stéphane Resche.

VZDELÁVANIE A ZDOKONAĽOVANIE SA V HUDOBNOM A DIVADELNOM UMENÍ

Arto má 30 rokov a na seminár začal chodiť v októbri. Vraví, že tento kurz je preňho akousi «vizitkou» do budúcnosti.  Súhlasí s ním aj 27-ročný Andrij. Na seminár  chodí už tretí rok a stále oceňuje kontakty a výmenu skúseností s ostatnými spevákmi.

Počas jednej alebo dvoch sezón vedú semináre uznávaní odborníci. Hodiny spevu, opernej dikcie a výslovnosti sa striedajú s tréningom zameraným na javiskovú hru, ktorý obsahuje napríklad moduly ako telesná dynamika alebo štúdium role.

SKÚSENOSŤ s JAVISKom

Ďalšou úlohou seminárov je konfrontovať študentov s javiskom. Každý rok študenti absolvujú šesť alebo sedem hudobných predstavení, najmä koncerty alebo recitály. Raz do roka naštudujú jednu operu , vďaka čomu si osvojujú veľké roly operného repertoáru.

Mladí speváci vystúpia na francúzske alebo zahraničné javiská a svoju prácu predložia na posúdenie publiku. Takto majú možnosť predstaviť sa aj riaditeľom kastingov a dirigentom, ktorí si ich môžu všimnúť. Tak to bolo aj v prípade ruskej sopranistky Eleny Tsallagovej. Aj ona navštevovala seminár operného spevu a tento rok získala hlavnú ženskú rolu v opere  Pelléas a Mélisanda, ktorú uvádza Opéra Bastille.