s'inscrire / se connecter
Prečo je potrebné udržiavať dobrú znalosť francúzštiny?

francais2_400

Štyri dobré dôvody na to, aby ste si precvičovali francúzštinu a udržiavali ju na dobrej úrovni

 

V globalizovanom svete je ovládanie francúzštiny veľkým prínosom. Ponúkame vám zopár dôvodov, ktoré vás presvedčia, že udržiavať si francúzštinu a neustále si vylepšovať jazykové zručnosti, ktoré ste nadobudli počas vášho štúdia vo Francúzsku, sa oplatí.

francÚzŠtina ako medzinÁrodný jazyk

Francúzština je zastúpená na všetkých piatich kontinentoch sveta a hovorí ňou viac ako 200 miliónov ľudí. Navyše, vo viac ako 32 krajinách je francúzština úradným jazykom.

francÚzŠtina je plusom pri hľadaní prÁce

Hovoriť jazykom piatej najväčšej obchodnej mocnosti vo svete znamená znásobiť svoje šance nájsť si prácu v jednej z početných francúzskych nadnárodných spoločností.

Vďaka francúzštine sa môžete uplatniť aj ako učiteľ, výskumný pracovník alebo si nájsť prácu v cestovnom ruchu. Francúzština je tiež druhým jazykom z hľadiska medzinárodných vzťahov a v organizáciách ako OSN, UNESCO a NATO je pracovným a zároveň úradným jazykom. Týmto jazykom sa hovorí aj v troch mestách, ktoré sú sídlom európskych inštitúcií – v Štrasburgu, v Bruseli a v Luxemburgu.

hustÁ sieŤ frankofÓnnych mÉdiÍ vo svete 

Francúzština je tretím najpoužívanejším jazykom na internete - hneď po angličtine a nemčine. Média vo francúzskom jazyku ako TV5, France 24 či Radio France Internationale majú svojich poslucháčov a divákov po celom svete.

objavte francÚZsko a francÚzsku kultÚru

Romány Victora Huga či Marcela Prousta, piesne Édith Piaf, filmy Alaina Delona… Učiť sa tento jazyk slávneho literáta Molièra ide ruka v ruke s odhaľovaním rozsiahleho kultúrneho dedičstva. S francúzštinou sa vám bude tiež ľahšie objavovať jedna z najnavštevovanejších krajín vo svete - Francúzsko, ale aj ďalšie krajiny frankofónneho sveta - od Afriky po Švajčiarsko.