s'inscrire / se connecter
Keď sa metro vydá na cestu okolo sveta

Keď sa metro vydá na cestu okolo sveta

Mestská doprava : úspech francúzskych operátorov

 

 Tri francúzske spoločnosti - Keolis, Transdev a RATP Dev – sú prítomné v sektore mestskej dopravy na celom svete. Ich know-how vychádza zo špecifickostí histórie Francúzska v tomto sektore. 

 MESTSKÁ DOPRAVA : TRI SPOLOČNOSTI, JEDNO KNOW-HOW

Nastúpiť na autobus v Abidžane alebo v Casablanke, na električku v Melbourne, na poschodový autobus v Londýne alebo ísť metrom v Šanghaji: za takýto prevertovský inventár by sa nemusel hanbiť žiaden skúsený svetobežník. Tieto typy hromadnej dopravy majú však niečo spoločné :  sú stelesnením uznania fratramway_400ncúzskeho know-how. Spoločnosti ako Keolis, Transdev a RATP Dev  sa zaoberajú hromadnou dopravou a jej vývojom na rozličných úrovniach a v súčasnosti patria medzi najväčších svetových operátorov vo svete.

Prvú menovanú spoočnosť na 70 % ovláda štátny podnik SNCF, ktorý prevádzkuje sieť francúzskych železníc. Majoritným vlastníkom spoločnosti Transdev je štátna finančná inštitúcia Caisse des dépôts et consignations (Banka vkladov a depozitov) ; jeho generálneho riaditeľa menuje prezident republiky. A nakoniec spoločnosť RATP Dev, ako tomu napovedá aj jej názov, je dcérskou spoločnosťou skupiny RATP, najstaršieho operátora hromadnej dopravy v Paríži.

 

PRENIKANIE NA NOVÉ ÚZEMIA

Na nové trhy začala prenikať najprv spoločnosť Veolia. Skupina sa zaoberá rôznymi aktivitami, ale už dlhé roky ponúka služby v oblasti riadenia sietí mestskej hromadnej dopravy. Na konci prvého desaťročia 21. storočia jej pobočka Transport získala viacero významných kontraktov v zahraničí. Potom ju v roku 2013 odkúpila spoločnosť Transdev.

Bolo to zrod novej tendencie. Spoločnosti SNCF a RATP mali dovtedy monopol na vlastnom území, ale od tejto chvíle začali hľadať nové možnosti, ako rásť na medzinárodnej úrovni. Spoočnosť RATP Dev tak postupne začala upevňovať svoje pozície v krajinách Magrebu a po prvých investíciách v Maroku začala uplatňovať svoje know-how v celom severoafrickom regióne. Postavila metro v Alžírsku, električkovú trať v Constantine či v Casablanke a v niektorých prípadoch nadviazala spoluprácu s miestnymi štátnymi podnikmi. V súčasnosti sa predstavitelia tejto dcérskej spoločnosti zaujímajú o Stredný východ. V centre ich pozornosti je aj Čína, kde sú už prítomné spoločnosti  Keolis a Transdev.

 

know-how postavené na skúsenosti s hromadnou dopravou vo francúzsku

François-Xavier Perin, ktorého slová cituje článok v denníku La Croix, vidí v tomto know-how dedičstvo niekoľkých desaťročí, keď sa v sektore verejnej dopravy vo Francúzsku uplatňovali dobré politické rozhodnutia. Súčasný generálny riaditeľ tým poukazuje na « poplatok na verejnú dopravu », keď sa zamestnávatelia vo verejnom aj súkromnom sektore podieľali na financovaní hromadnej dopravy. Tento poplatok bol zavedený v sedemdesiatych rokoch a umožnil realizáciu veľkých investícií v tomto sektore. Dlhoročná skúsenosť, ktorú majú spoločnosti s miestnymi samosprávami, je ďalšou výhodou, lebo v rámci delegovania verejných služieb sa « francúzske skupiny naučili vypracúvať a podpisovať kontrakty šité na mieru spolu s miestnou samosprávou ».