s'inscrire / se connecter
FabLab Bratislava

FABLAB

 

Všetci sme v istom zmysle tvorcami. Príďte a vymyslite si digitálny projekt, ktorého grafický návrh si pripravíte na počítači a vyrobíte si ho vo Fablabe (môže to byť logo, nápis na tričku, 3D tlač a pod)...

 

Fablab je tvorivá dielňa, ktorá sa nachádza v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského. Fablab je otvorený priestor pre širokú verejnosť s technickým vybavením, ktoré je riadené počítačmi (3D tlačiareň, laserový vyrezávač, CNC fréza a pod.) na vytvorenie grafických návrhov a následnú realizáciu rôznych predmetov. 

Ide o prvú dielňu digitálnej výroby na Slovensku, ktorá je otvorená širokej verejnosti, študentom, ako aj zástupcom podnikov. Oddelenie pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR financovalo rozbehnutie tohto projektu. Jeho cieľom je popularizácia vedeckých technológii. Spoločnosť Dassault systèmes je jedným z hlavných partnerov projektu.

FABLAB - jeden z nástrojov francúzsko-slovenskej spolupráce