s'inscrire / se connecter
Slovná zásoba na tému práca

Slovná zásoba na tému práca

Nahliadnite do sveta práce

Zmluvy (contrats), plat (salaire), platená dovolenka (congés payés)… Aj toto sú slová, ktoré sa bežne spájajú s prácou… Stránka TV5 Monde vám prináša niekoľko cvičení, vďaka ktorým si rozšírite slovnú zásobu z tejto oblasti.

Nech mÁ prÁca zmysel

Francúzske slovo travail (práca) pochádza z latinského „tripalium“, ktoré pôvodne označovalo nástroj na mučenie. V minulosti sa tak toto slovo spájalo skôr s utrpením a bolesťou. Význam slova sa našťastie časom zmenil. Keď o práci hovoríme dnes, máme na mysli aj plat a platenú dovolenku… Naštudujte si odbornú slovnú zásobu a spravte si cvičenie, vďaka ktorému sa dozviete, ako sa pracovné podmienky môžu v závislosti od krajiny meniť. Aj takto si budete môcť vyskúšať váš zmysel pre prácu a pritom sa vzdelávať.

VITAJTE VO SVETE PRÁCE!

« Bienvenue dans le monde du travail » - presne týmito slovami môžeme povzbudiť študentov, ktorí práve skončili školu a hľadajú si svoju prvú prácu (job alebo emploi). Po škole sa totiž stávajú súčasťou aktívnej populácie, a teda osobami, ktoré buď pracujú alebo si prácu hľadajú. Je to aj prípad Louise Le Tallec, ktorá by sa rada zamestnala ako predavačka. Louise prišla na originálny spôsob, ako sa na svoj prvý pracovný pohovor (entretien d’embauche) čo najlepšie pripraviť - nacvičí si ho so svojou rodinou. Aj vy buďte pripravení na túto skúšku, ktorou budete musieť pri hľadaní práce prejsť. Precvičte si slovnú zásobu vďaka videu, v ktorom si Louise vyskúša pracovný pohovor pred svojimi blízkymi.

 „ŠUP Do prÁCE!“

Spojenie „Au boulot !“ je hovorovým ekvivalentom spojenia „Au travail !“ (Do práce!). TV5 monde vám prináša audio nahrávku a cvičenie, vďaka ktorému sa naučíte užitočné slovné spojenia, ktoré v kancelárií, pri komunikácii so svojimi francúzskymi kolegami, určite niekedy využijete. Keďže ani nástroje, ktoré pri práci v kancelárií používame, nefungujú vždy tak, ako by mali, možno svojich kolegov budete musieť požiadať aj o pomoc v tomto smere. Ako vyjadriť svoje rozčúlenie pred nefungujúcou tlačiarňou či kopírkou? Táto slovná zásoba bude určite užitočná.