Inscription à la newsletter
Registracija / povezivanje

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Vesti
Partager sur :
03 Decembar 2019
Karijere

Kolež de Frans

Vue 150 fois

Kolež de Frans (Le Collège de France) je državna visokoobrazovna i naučno-istraživačka ustanova, jedinstvena u svetu. Od svog osnivanja 1530. pod pokroviteljstvom Franosa I, Kolež de Frans ima dvostruku namenu: to je u isto vreme mesto za najsmelije naučno-istraživačke poduhvate i mesto za obrazovanje. On zaista ima to jedinstveno obeležje: tu se predaje ʺznanje koje se skuplja iz svih oblasti iz književnosti, nauke ili umetnostiʺ za sve, u potpunosti beslatno i bez ikakvih uslova vezanih za diplomu ili upis, a tu se odvijaju inovativna istraživanja u saradnji sa velikim naučno-istraživačkim ustanovama. Jedna od suštinskih misija Koleža de Frans odnosi se na širenje najaktuelnijih znanja. 

Kolež de Frans se sastoji iz katedri, to jest pedesetak statutarnih katedri od kojih svaka ima jednog trajno imenovanog profesora, kao i desetak godišnjih ili višegodišnjih katedri. Obnavljanje katedre shodno naučnim disciplinama ili temi odvija se u skladu sa najaktuelnijim istraživanjima. Kolež de Frans ima zajednicu od oko 1000 istraživača, inženjera, administrativnog osoblja i bibliotekara. Katedre, laboratorije i bilioteke pokrivaju širok spektar oblasti: od matematike do proučavanja velikih starih civilizacija preko fizike, hemije, biologije, medicine, filozofije i književnosti, društvenih nauka  ekonomije, praistorije, arheologije, istorije…

Kao mesto izuzetnih dostignuća, ali i intelektualne emancipacije i širenja znanja širokom auditorijumu, Kolež de Frans godišnje prima između 120 i 140.000 slušalaca, a u 2018. imao je više od 4 miliona skinutih podkastova na iTunes, pored emitovanja kurseva koje obezbeđuje France Culture. 

Kolež de Frans je pridruženi član Univerziteta PSL.

NAUČNO-ISTRAŽIVANJE:

Kolež de Frans okuplja 6 instituta vezanih za određene naučne discipline (hemiju, fiziku, biologiju, savremeni svet, književne studije, civilizacije) i sadrži više od 20 istraživačkih jedinica od kojih je 6 pod glavnom upravom Koleža. Ima oko 25 timova koji se sastoje od mladih istraživača iz oblasti biologije i fizike i prima oko 250 francuskih i inostranih doktoranada i mladih postdoktoranada.

Učestvuje na brojnim međunarodnim naučnim programima izuzetnog kvaliteta (European Research Council Grants) ili partnerskog istraživanja sa industrijskim sektorom. Organizuje više desetina međunarodnih naučnih susreta i konferencija svake godine.

IZDAVAŠTVO I DOKUMENTARNI FONDOVI:

- Kolež de Frans objavljuje 15 do 20 novih naslova godišnje, u samostalnoj režiji ili kroz suizdavačku delatnost, naslove koji su najčešće dostupni kao otvorena izdanja na http://openeditions.org, kao i  višejezična izdanja. Glavni deo kolekcije, koja je suizdavački poduhvat sa izdavačkom kućom Fayard, sadrži uvodna predavanja svih njegovih profesora.

- Obuhvata 14 biblioteka i specijalističkih fondova (posebno Proche-Orient ancien, Extrême-Orient i Anthropologie sociale) sa 550.000 naslova. Bibliotečki fond vezan za nasleđe namenjen je istorijatu Koleža i obuhvata sve radove profesora Koleža, kao i komentare koji se odnose na njihove radove. Arhive sadrže i naučne fondove profesora Koleža, organizuju izložbe koje ističu vrednost arhivističkih i ikonografskih fondova, a obogaćuju i digitalnu biblioteku Salamandre, koja obuhvata brojne digitalne fondove dostupne na: https://salamandre.college-de-france.fr.

MEÐUNARODNA SARADNJA:

Kolež de Frans razvija politiku međunarodnih odnosa na osnovu 4 glavna modaliteta:

- kroz ugovore sa inostranim univerzitetima izuzetnog kvaliteta radi uspostavljanja ʺkatedri za prijemʺ za profesore Koleža de Frans (sa tridesetak delokalizovanih predavanja godišnje) ili kroz podsticanje zajedničkih naučnih istraživanja. Dvadesetak ugovora je trenutno na snazi (spisak: http://bit.ly/cdfconventions).

- kroz pozive, na predlog profesora, inostranih istraživača da održe predavanja na Koležu (tridesetak svake godine).

- kroz razvijanje politike atraktivnosti mladih inostranih istraživača: blizu polovine od 250 mladih istraživača koji se nalaze na Kolež de Frans gde rade teze ili post-doktorate, su stranci.

- kroz rad na povezivanju sa diplomatskim predstavništvima kako bi se, na njihovu inicijativu, omogućilo učestvovanje profesora Koleža na ciklusima predavanja u inostranstvu.

Kolež de Frans je i glavni inicijator nacionalnog programa PAUSE koji je nastao januara 2017. a koji ima za cilj urgentan prijem naučnika u egzilu (http://bit.ly/cdfpause), u saradnji sa značajnim ustanovama visokog obrazovanja i naučnog istraživanja, za Evropu i inostrane poslove Francuske, unutrašnjih poslova i kulture.

 PROCEDURA SARADNJE SA DIPLOMATSKOM MREŽOM:

- Veličina ustanove i ograničen broj profesora, koji su veoma traženi, zahteva za sve oblike saradnje, da se pozivi i programi prave dosta unapred (bar 6 meseci).

- Podstiče se organizacija ciklusa predavanja oko dobro definisane problematike, koja omogućava istovremeno profesorima da učine svoje istraživanje dostupnijim široj javnosti, kao i da ostvare naučne kontakte sa svojim kolegama i da uspostave korisne kontakte za svoje istraživanje. Briga koja se posvećuje pravljenju programa, u pogledu komunikcije kao i raznovrsnosti ciljnih grupa (šira javnost, istraživači, laboratorije izuzetnog kvaliteta, vođe istraživanja) uslovljava uspeh poziva.

- ohrabruje se i širenje kroz postove audio i video sadržaja Koleža de Frans (nastave, uvodnih predavanja, kratkometražnih filmova koji se odnose na istraživanje pojedinih profesora…) uz, ukupno, više od 7000 dostupnih sati.

 Služba za međunarodne odnose Koleža de Frans je na raspolaganju predstavništvima za svaku inicijativu koja omogućava vrednovanje Koleža de Frans u inostranstvu, u okviru ugovora sa Francuskim institutom koji je na snazi od 2011. godine.

 KORISNI KONTAKTI:

- Raynald Belay, Direktor odseka za međunarodnu saradnju, razvoj i partnerstva

T : 01 44 27 10 40

E : [email protected]

Uprava odseka za međunarodnu saradnju, razvoj i partnerstva  

Collège de France      

11, place Marcelin-Berthelot - 75231 Paris cedex 05

T : 01 44 27 10 40

E : [email protected]

Documents
Commentaires

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.