Inscription à la newsletter
Registracija / povezivanje

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Vesti
Partager sur :
04 Jun 2021
Ponude

LETNJA ŠKOLA KONTINENTALNOG PRAVA

Vue 6 fois

Ova škola namenjena je studentima i stručnjacima u oblasti prava čiji je zadatak da prenese znanja o posebnostima kontinentalnog prava, sistema kojem pripada i francuska pravna tradicija, njegovom razvoju i uticaju na pravne i ekonomske modele koji se trenutno stvaraju.

 

Fondaciji je posebno stalo do međunarodne dimenzije ovog događaja, koji omogućava da se ukrste gledišta različitih pravnih kultura i da se ostvare povlašćeni susreti i razgovori.

 

Ovaj letnji program svake godine privlači stotinjak studenata i stručnjaka iz više od 50 zemalja, među kojima je i više zemalja kojima je francuska pomoć za razvoj prioritetna.

 

On obuhvata i predavanja koja sprovode eminentni profesori prava kao i oni koji se njime bave, različitih nacionalnosti i specijalnosti. Obuka se obavlja na francuskom, engleskom i španskom jeziku.

 

Nakon završnog ispita, učesnici će dobiti Sertifikat o obuci iz kontinentalnog prava Univerziteta Panteon-Asasa (Pariz II).

 

Zbog zdravstvene situacije, letnja škola će se održati onlajn ove godine.

 

Dodatne informacije o sadržaju letnje škole i njenoj organizaciji nalaze se u brošuri  koja je u vezi sa događajem, na francuskom, španskom i engleskom jeziku. Upis se obavlja neposredno na sajtu Fonadacije, preko sledećeg linka : https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/universite-dete-summer-school-universidad-de-verano/

 

Partner: Fondacija za kontinentalno pravo

 

Fondacija za kontinentalno pravo je priznata privatna struktura od opšteg interesa, osnovana 2007. godine kroz partnerstvo između državne uprave (Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Francuske i Ministarstva pravde), pravnih profesija i velikih međunarodnih preduzeća. Njen cilj je da doprinese reputaciji i međunarodnom uticaju kontinentalne pravne i sudske tradicije.

 

Zahvaljujući svojoj mreži multidisciplinarnih stručnjaka i podršci javnih i privatnih ustanova, ova struktura sa međunarodnom dimenzijom deluje u skladu sa tri velike orijentacije a to su: saradnja, istraživački rad, obuka i  širenje.

 

Fondacija tako doprinosi jednoj strategiji uticaja kroz pravo koju vodi Misija vladavine demokratije.

Od 29. juna do 29. jula 2021. godine

Online
Commentaires

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.