Inscription à la newsletter
Registracija / povezivanje

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Vesti
Partager sur :

LETNJA ŠKOLA KONTINENTALNOG PRAVA

29 April 2022 Ponude
Vue 21 fois

Letnja škola kontinentalnog prava u organizaciji Fondacije za kontinentalno pravo namenjena studentima i stručnjacima iz ove oblasti koji žele da unaprede svoja znanja u okviru ove pravne oblasti, održaće se od 28. juna do 298. jula 2022. godine. Ovaj događaj će se u celosti odvijati onlajn.

Ova škola namenjena je studentima i stručnjacima u oblasti prava čiji je zadatak da prenese znanja o posebnostima kontinentalnog prava, sistema kojem pripada i francuska pravna tradicija, njegovom razvoju i uticaju na pravne i ekonomske modele koji se trenutno stvaraju.

Fondaciji je posebno stalo do međunarodne dimenzije ovog događaja, koji omogućava da se ukrste gledišta različitih pravnih kultura i da se ostvare povlašćeni susreti i razgovori.

Ovaj letnji program svake godine privlači stotinjak studenata i stručnjaka iz više od 50 zemalja, među kojima je i više zemalja kojima je francuska pomoć za razvoj prioritetna.

On obuhvata i predavanja koja sprovode eminentni profesori prava kao i oni koji se njime bave, različitih nacionalnosti i specijalnosti. Predavanja će se organizovati na francuskom i engleskom jeziku.

Nakon završnog ispita, učesnici će dobiti Sertifikat o obuci iz kontinentalnog prava Univerziteta Panteon-Asasa (Pariz II).

Zbog zdravstvene situacije, letnja škola će se održati onlajn i ove godine.

Dodatne informacije o sadržaju letnje škole i njenoj organizaciji nalaze se u brošuri koja je u vezi sa događajem, na francuskom i engleskom jeziku. Upis se obavlja neposredno na sajtu Fonadacije, preko sledećeg linka : https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/etudiants-francophones/inscriptions-a-luniversite-dete-droit-continental-2018-champs-obligatoires/

Partner: Fondacija za kontinentalno pravo

Fondacija za kontinentalno pravo je priznata privatna struktura od opšteg interesa, osnovana 2007. godine kroz partnerstvo između državne uprave (Ministarstva za Evropu i spoljne poslove Francuske i Ministarstva pravde), pravnih profesija i velikih međunarodnih preduzeća. Njen cilj je da doprinese reputaciji i međunarodnom uticaju kontinentalne pravne i sudske tradicije.

Zahvaljujući svojoj mreži multidisciplinarnih stručnjaka i podršci javnih i privatnih ustanova, ova struktura sa međunarodnom dimenzijom deluje u skladu sa tri velike orijentacije a to su: saradnja, istraživački rad, obuka i  širenje.

Fondacija tako doprinosi jednoj strategiji uticaja kroz pravo koju vodi Misija vladavine demokratije.
Commentaires

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.