Newsletter subscription
To register / To login

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
CCEF

Радники з питань Зовнішньої Торгівлі Франції (CCEF)

У 1998 році керівники та керівний склад підприємств, Радники з питань Зовнішньої Торгівлі Франції (CCEF) вирішили створити мережу, якої не існує більш ніде у світі. Зараз вона нараховує 3800 членів, об’єднаних у секції, які знаходяться як у Франції, так і в 100 країнах світу.

Члени цієї мережі праціють на добровольних засадах. Вони займаються своєю професійної діяльністю, а також мають визнані компетенції та досвід міжнародної діяльності. Призначення Радником з питань Зовнішньої Торгівлі відбувається відповідно до декрету, що підписується Прем’єр-Міністром за пропозицією Міністра Зовнішньої Торгівлі. Термін призначення – 3 роки, що може поновлюватись.

Радники надають консультації з питань проведення зовнішньої торгівлі Франції у формі суджень та рекомендацій публічним органам влади. Їх місією є практична допомога підприємствам та спонукання молодих спеціалістів для роботи закордоном. Бюро Української секції складається з Президента, пана Шарбеля Канаана, Генерального Секретаря, пана Жака Мун’є та Скарбничого, пані Маріан Нюбла.

Українська секція впроваджує в життя три головні місії CCEF :
- радити,
- супроводжувати та
- навчати.

 
Радити
Радники з питань Зовнішньої Торгівлі проводять діяльність з моніторингу окремих дос’є з питань зовнішньої торгівлі. Працюючи на міжнародних ринках та будучи експертами у своїх галузях, вони надають інформацію, якою володіють, свої судження та рекомендації публічним органам влади для прийняття ними рішень.
Радники з питань Зовнішньої Торгівлі, у партнерстві з головними міжнародними акторами французької зовнішньої комерції (DGTPE, Юбіфранс, Кофас, Медеф Інтернасьйональ, Торгово-Промислові Палати та ін...) організовують проведення колоквіумів та семінарів у Франції та у світі.

Такі зустрічі дають можливість Радникам та іншим французьким та міжнародним відповідальним особам отримати та передати свій досвід та аналізувати еволюцію світового обміну чи окремі ринки.
Супроводжувати
Радники з питань Зовнішньої Торгівлі на добровільних засадах супроводжують підприємства у їх міжнародному розвитку, зокрема в Україні та країнах СНД.

Вони полегшують малим та середнім підприємствам розуміння комплексу аспектів стратегії експорту та активують зв’язки, які здатні полегшити їх розвиток на зовнішніх ринках.

Патронат CCEF / підприємства відбувається :

- у спосіб, який є лімітованим у часі (окремі поради, розяснення, знайомство),
- через більш довгі у часі акції, при залученні, якщо це можливо, студентів (у межах їх навчальної програми).
Навчати
Радники з питань Зовнішньої Торгівлі спонукають молодь до роботи за кордоном. Їх завданням є передача молодим спеціалістам як теоретичних знань так і практичного досвіду роботи на міжнародних ринках.

Радники виступають в університетах, інститутах та інших учбових закладах та діляться із студентами своїм досвідом. 

Вони сприяють контакту « вуз – підприємство», заохочуючи студентів приймати участь в акціях патронату маленьких та середніх підприемств.

Починаючи з 1988 року, Радники приймають участь у програмі Волонтерська Робота на Підприємствах за Кордоном (Volontariat à l’International en Entreprise /VIE/).

http://www.ccef-ukraine.com/Default.aspx?pid=70