Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Xây dựng mạng lưới của bạn

Xây dựng mạng lưới của bạn với danh bạ France Alumni

Danh bạ France Alumni tập hợp các cựu sinh viên quốc tế từng học ở Pháp. Kết nối với các cựu sinh viên khác, trao đổi với họ, nâng cao giá trị bằng cấp và kỹ năng của bạn : khi hồ sơ của bạn được cập nhật, trang điện tử sẽ mang lại cho bạn rất nhiều cơ hội. 

 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI CỦA BẠN 

Bạn muốn kết nối với một bạn đồng khóa tới từ phía bên kia của thế giới ? kết nối với các cựu sinh viên làm việc trong cùng lĩnh vực của bạn ? truy cập thông tin các cựu sinh viên quốc tế từng tốt nghiệp trường bạn đã học ?

Danh bạn France Alumni dành cho bạn những công cụ để xây dựng và tổ chức mạng lưới cựu sinh viên quốc tế của riêng bạn. 

 

MỘT TÀI KHOẢN, NHIỀU CHỨC NĂNGcopie_ecran_profil_400

Sau khi tạo ra tài khoản của bạn trên trang France Alumni, bạn có mặt trong danh bạ. Từ đây bạn có thể :

Tham khảo thông tin hàng nghìn cựu sinh viên trên toàn thế giới nhờ các tiêu chí tìm kiếm cụ thể ;

Trao đổi với các thành viên khác của mạng lưới thông qua hộp thư ;

Cung cấp thông tin quá trình học tập của bạn để kết nối với các cựu sinh viên cùng trường ;

Nâng cao giá trị sự nghiệp và năng lực của bạn một cách chi tiết ;

Các doanh nghiệp quan tâm sẽ liên hệ với bạn ;

Kết nối với các mạng xã hội của chúng tôi (Facebook, Twitter, Google +) và mạng lưới chuyên nghiệp (LinkedIn, Viadeo).

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại Danh bạ France Alumni : cách thức hoạt động?