Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Để tham gia các nhóm chuyên đề

Các nhóm chuyên đề hoạt động thế nào 

 

Các nhóm chuyên đề là những không gian thảo luận dành cho các cựu du học sinh. Hãy ghi danh vào một nhóm để thảo luận với các thành viên khác. Hãy tự mở một nhóm thảo luận với chủ đề bạn quan tâm.

 

THAM GIA MỘT NHÓM THẢO LUẬN 

Khi đã truy cập với tài khoản của bạn, nhấp chuột vào “Tôi đăng ký tham gia nhóm này”. Đọc kỹ qui định dành cho người sử dụng trước khi khẳng định.

Từ lúc đó bạn có thể tham gia thảo luận với các thành viên khác của nhóm : hãy gõ ý kiến của bạn vào không gian tương ứng. Ý kiến của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức trong chuỗi thảo luận. Bạn có thể sửa đổi ý kiến bất kỳ lúc nào.

Mỗi nhóm thảo luận do một điều hành quản lý, người điều hành có quyền xóa những ý kiến được cho là không phù hợp với qui định dành cho người sử dụng.  

 

TẠO RA VÀ ĐIỀU HÀNH MỘT NHÓM THẢO LUẬNcopie_ecran_groupes_proposer_400

Để tạo ra và điều hành một nhóm thảo luận, tài khoản của bạn phải được điền đủ thông tin : quá trình công tác và đất nước nơi bạn đang sinh sống.

Dưới danh sách các nhóm chuyên đề, nhấp chuột vào « Tạo một nhóm ». Điền thông tin yêu cầu : 

  • Tên gọi của nhóm và loại chuyên đề nhóm trực thuộc. 
  • Miêu tả chuyên đề một cách ngắn gọn.
  • Hãy tải một hình ảnh minh họa cho nhóm. Trước khi tải nhớ kiểm tra quyền khai thác hình ảnh đó. 

Tiếp đó bạn có thể nêu rõ « tính chất » của nhóm thảo luận : 

  • Nhóm « mở » : mọi thành viên của mạng lưới France Alumni muốn tham gia thảo luận đều có thể đăng ký và để lại ý kiến.
  • Nhóm « mở bán phần» : thành viên mới muốn tham gia nhóm phải được điều hành thông qua. 

Rồi bạn phải đọc và chấp nhận qui định với điều hành : qui định nêu rõ tư cách của bạn và trách nhiệm đi kèm. 

Bạn có thể đưa ra thông điệp đầu tiên : nhóm thảo luận bắt đầu ! 

Hãy tham gia các nhóm thảo luận của chúng tôi !