Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Huớng dẫn tra cứu

Truy cập các thông báo tuyển dụng

France Alumni có những thông báo tuyển dụng mà các đối tác gửi đến và chỉ dành cho cựu sinh viên quốc tế của Pháp. .

THĂNG TIẾN NHỜ VÀO FRANCE ALUMNI 

Bạn tìm việc làm hoặc khóa thực tập ? Bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp ? Những những khả năng đặc thù của các cựu sinh viên từng học tập tại Pháp được các doanh nghiệpcơ quan đánh giá cao. Để tạo thuận lợi cho bạn, France Alumni có một không gian giúp bạn truy cập những thông báo tuyển dụngcơ hội thực tập. Các doanh nghiệpcơ quan đối tác của mạng lưới đăng tại đây nhu cầu tuyển dụng của họ. 

HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ? 

Bạn có thể truy cập thông báo tuyển dụngcơ hội thực tập

Các thông tin tuyển dụng được sắp xếp theo lĩnh vực chuyên môn : « Viễn thông », « Công nghệ thực phẩm », … Trong mỗi lĩnh vực, công cụ lọc cho phép bạn tìm kiếm nhanh trong danh sách các thông báo tuyển dụngcơ hội thực tập