Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Mạng lưới ngoại giao Pháp


resodiploMạng lưới ngoại giao lớn thứ 3 trên thế giới

Mạng lưới ngoại giao Pháp lớn thứ 3 trên thế giới, với 163 đại sứ quán phục vụ quan hệ song phương và 16 đại diện thường trực tại các cơ quan đa phương (Cộng đồng châu Âu, Liên hiệp quốc, OECD, UNESCO, NATO).

MỘT NỀN NGOẠI GIAO PHỤC VỤ DOANH NGHIỆP

Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế Pháp (MAEDI) cùng mạng lưới ngoại giao của mình có một chính sách tích cực vì các doanh nghiệp Pháp trên trường quốc tế và hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Pháp.

Ngoài những hợp đồng lớn, các hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ PME và những ngành như công nghệ thực phẩm, y khoa hay kinh tế xanh. Chính sách đó được minh chứng bởi việc áp dụng kế hoạch ở tầm chính phủ hỗ trợ xuất khẩu nhằm đảm bảo phối hợp tốt nhất giữa cung của Pháp và cầu của các thị trường ngoại quốc.

 

MỘT NỀN NGOẠI GIAO VÌ TIẾN BỘ

Bộ MAEDI dùng mạng lưới hợp tác của mình phục vụ Nghiên cứu và Phát triển và tiến bộ của các doanh nghiệp quốc tế. Ví dụ, đại sứ quán Pháp tại Mỹ tổ chức hàng năm, phối hợp cùng Georgia Tech, những cuộc gặp vì sự tiến bộ : France-Atlanta 2013 với sự tham gia của 4700 đại biểu.

Những dự án hợp tác kỹ thuật ngày một nhiều hơn. Như chương trình COOLPOL, hợp tác Pháp-Trung về Nghiên cứu và Phát triển, hay như quỹ đầu tư Pháp-Mê Hi Cô trong lĩnh vực hàng không (250 triệu đô la).

 

MỘT NỀN NGOẠI GIAO VÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Luôn vận động để phù hợp với thực tế quốc tế, ngoại giao Pháp hành động vì hòa bình và phát triển bền vững và sự cân bằng trong khuôn khổ toàn cầu hóa. Ngoại giao Pháp ủng hộ quyền con người, đấu tranh vì hòa bình và an ninh, hành động vì phát triển kinh tế tôn trọng môi trường.

 

Với 163 cơ quan hợp tác văn hóa (SCAC) và 70 văn phòng của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Pháp và quốc gia thứ 4 trên thế giới về đóng góp hỗ trợ phát triển về ngân sách (gần 10 tỷ euro mỗi năm) và đứng thứ 2 trên thế giới nếu tính theo tỷ lệ thu nhập quốc dân (GNI).

Pháp còn là nước đứng thứ 2 trên thế giới về đóng góp cho Qũy quốc tế phòng chống HIV, ho gà và sốt rét.