Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Doanh nghiệp quốc tế: Làm thế nào để kinh doanh tại Pháp?

Doanh nghiệp quốc tế : làm thế nào để có mặt ở Pháp ?

Pháp là quốc gia đứng hàng thứ 2 ở châu Âu đón nhận các nhà đầu tư quốc tế : 20 000 doanh nghiệp nước ngoài hiện đang hoạt động tại Pháp. Họ lựa chọn hình thức doanh nghiệp nào tại đây ? Những cơ quan hỗ trợ họ trong quá trình mở cửa ở Pháp ?
LỰA CHỌN HÌNH THỨC DOANH NGHIỆP NÀO ?

Tùy vào mục tiêu đề ra, một doanh nghiệp nước ngoài có thể lựa chọn trong ba hình thức hoạt động tại Pháp dưới đây. Văn phòng đại diện cho phép nghiên cứu thị trường. Các hoạt động dừng ở mức tìm hiểu, liên lạc, khám phá và thu thập thông tin.
Công ty con cho phép có hoạt động thương mại nhưng về mặt pháp lý vẫn phụ thuộc vào công ty mẹ.
Chi nhánh, có nghĩa là doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn mở ra một chủ thể độc lập. Chi nhánh sẽ là một công ty Pháp với mọi qui định về kế toán, thuế, pháp lý và xã hội như bất kỳ một công ty nào khác của Pháp.Những lựa chọn trên không mang tính vĩnh viễn. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể chọn một giải pháp gọn nhẹ ban đầu và tiến dần lên chủ thể độc lập.

 

CÔNG TÁC HỖ TRỢ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế muốn tới Pháp, nhiều cơ quan có nhiệm vụ hỗ trợ họ. Trong đó, Cơ quán đầu tư quốc tế Pháp (AFII) là cơ quan hỗ trợ đầu tiên.
AFII có một mạng lưới cán bộ tại hơn 22 quốc gia. Họ thông tin rất cụ thể tới các doanh nghiệp nước ngoài về những qui định cụ thể đối với mỗi loại hình đầu tư. Họ cũng hỗ trợ các nhà đầu tư xác định những thế mạnh về tài chính ở qui mô vùng và quốc gia tại Pháp. Họ tạo giúp các doanh nghiệp liên lạc với các cơ quan của chính phủ.
AFII cũng kết nối các nhà đầu tư nước ngoài với những đối tác ở các vùng miền của Pháp. Các đối tác địa phương sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình mở cửa doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho những hoạt động ban đầu.
AFII cũng làm việc với các cơ quan thuộc lĩnh vực tư nhân để quảng bá những lợi thế thương mại cạnh tranh của Pháp và cung cấp những thông tin đầy đủ nhất về dịch vụ cho các nhà đầu tư.