Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Môi trường kinh doanh thuận lợi và đổi mới

Một môi trường đầu tư ổn định và tiên tiến

Điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư quốc tế tại châu Âu, Pháp có những cơ sở hấp dẫn phục vụ nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ. Ngoài ra, Pháp còn cam kết thực hiện những cải cách cơ cấu quan trọng nhằm đơn giản hóa môi trường kinh doanh.

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ : NHỮNG ƯU TIÊN QUỐC GIA

Đứng hàng thứ ba trên thế giới về đổi mới công nghệ, Pháp khuyến khích nghiên cứu và phát triển nhờ vào việc tăng cường các khu vực cạnh tranh. Hiện lên tới con số 71 khu vực trong đó có 18 mang tính quốc tế. Đây chính là những hệ thống kinh tế đặc biệt hấp dẫn với những nhà đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp mở cửa tại đây được hoạt động trong những trung tâm nghiên cứu hiện đại với những mạng lưới đối tác, nhà cung cấp, doanh nghiệp dịch vụ và khách hàng.
Nhiều cơ cấu được thiết lập để hỗ trợ các doanh nghiệp và khuyến khích đổi mới công nghệ. Ngân hàng đầu tư công hoàn toàn mới mẻ (Bpifrance) với khả năng tài chính lên tới 42 tỷ euro. Ngoài ra, thuế nghiên cứu (CIR) Pháp là nguồn tài chính hỗ trợ Nghiên cứu và Phát triển hấp dẫn nhẫn châu Âu, với gần 20 000 doanh nghiệp tham gia, trong đó hơn 2 000 doanh nghiệp nước ngoài..

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐƠN GIẢN

Để khuôn khổ hành chính, pháp lý và thuế thuận lợi cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Pháp thực hiện những cải cách đầy tham vọng. Mục tiêu là hiện đại hóa hoạt động công, giảm thiểu thủ tục hành chính, đưa ra một hệ thống thuế rõ ràng và minh bạch, đơn giản hóa môi trường đầu tư.

 

CẢI CÁCH VÌ TÍNH CẠNH TRANG CỦA DOANH NGHIỆP

Giảm giá nhân công nhờ vào nguồn thuế vì tính cạnh tranh và công việc (CICE), giảm các khoản phải đóng góp và tạo điều kiện tuyển dụng nhờ vào thỏa thuận trách nhiệm, cải cách thị trường lao động để ngày càng mềm dẻo hơn …. Từ năm 2012, Pháp bắt tay vào một quá trình cải cách nhằm tăng cường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp. Cuối cùng, Pháp cải tiến các qui định tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại đây.