Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Huớng dẫn ứng tuyển

Đăng thông báo tuyển dụng

Tính chất quốc tế cao của các cựu sinh viên mang lại nhiều lợi thế cho một doanh nghiệp. France Alumni dành cho các đối tác một không gian để đăng thông báo tuyển dụng.

TÌM KIẾM NHỮNG CON NGƯỜI NĂNG LỰC TRONG FRANCE ALUMNI

Ngoài những kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập, các cựu sinh viên còn có nhiều lợi thế đối với một doanh nghiệp : khả năng hòa nhập vào môi trường đa văn hóa, phông văn hóa và ngôn ngữ, thái độ cởi mở … France Alumni dành cho đối tác một không gian để tuyển dụng những con người đầy năng lực. Doanh nghiệp có thể trao đổi với cán bộ tương lai của mình tới từ khắp nơi trên thế giới.

 

HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO ?

Để đăng một thông báo tuyển dụng, hãy  viết cho chúng tôi. Thông báo tuyển dụng của bạn sẽ được tất cả thành viên của mạng lưới France Alumni tham khảo trên trang « Các thông báo tuyển dụng ».
Doanh nghiệp cũng có thể truy cập CV của các thành viên nhờ vào danh bạ France Alumni.