Inscription à la newsletter
Регистрация / Вход

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Campus France
България
CAMPUS FRANCE
Актуално
Partager sur :

Френският институт в България търси да назначи директор на езиковите курсове

16 mars 2023 Бизнес
Vue 73 fois

Описание на длъжността

Директорът (мъж или жена) на езиковите курсове, под ръководството на заместник-съветника за сътрудничество и културна дейност и аташе за образователно сътрудничество, отговаря за административното, финансово и педагогическо управление и за маркетинга на службата за езикови курсове. Той/тя ръководи административния и преподавателския екип и следи за популяризирането на предлаганите от Френския институт курсове и обучения. Той / тя отговаря и за провежданите изпити.

Основни дейности

 • Ръководство на административния екип (2 асистентки)
 • Ръководство и координация на екип от 50 хонорувани преподаватели (подбор, проследяване на месечното изпълнение на услугите по обучение, трудово възнаграждение, график)
 • Управление и наблюдение на присъствените и онлайн обучителни курсове за различните нива (възрастни, юноши, деца...)
 • Изготвяне и изпълнение на плана за обучение на преподавателите
 • Организиране на сесиите на езиковите курсове (записвания, разпределение на групите по нива, разписание)
 • Проследяване на изпълнението и организацията по издаване на езикови сертификати (DELF – DALF - TEF)
 • Отговорност за централното управление на езиковите сертификати DELF-DALF за България
 • Изготвяне и проследяване на бюджета на службата за езикови курсове
 • Разработване на стратегия за развитие на езиковите курсове и езиковите сертификати
 • Изпълнение и проследяване на комуникационната стратегия за курсовете и издаването на езикови сертификати в сътрудничество с отдела за комуникации
 • Разнообразяване на предлаганите курсове с цел привличане на нова публика: FLE (Френски като чужд език), FOS (Френски за специфични цели), езикови курсове за фирми, курсове за юноши
 • Създаване на търговски партньорства
 • Проследяване на педагогическата дейност и избор на учебници и учебни помагала
 • Управление на интернет страницата на службата за езикови курсове: съдържание, актуализиране на информацията
 • Работа в мрежа с 8-те Алианс Франсез в България
 • Организиране и координиране на прояви / събития на службата за езикови курсове, предлагани на обучаващите се: конкурси, престой с цел езиково обучение, дни на отворените врати.

Профил на кандидата

 • Диплома FLE ( Магистърска степен / Master 1 ou 2)
 • Опит във Френски институт или Алианс Франсез или център за изучаване на езици
 • Доказани компетентности в областта на FLE
 • Акредитация DELF-DALF (минимум изпитващ-проверяващ)
 • Добро познаване на дигиталното образование и на офис приложенията и по възможност умения за работа с HANAF, GAEL
 • Да владее френски език (C2) и английски език (B2). Владеенето на български език се счита за предимство

Необходими качества

 • Комуникационни умения и желание за работа в екип
 • Умения да посреща публика и да води преговори
 • Точност и организационни умения
 • Автономност, динамичност и бързи реакции
 • Аналитични способности
 • Инициативност
 • Отзивчивост и гъвкавост

Условия за назначаване 

 • Заетост на пълен работен ден (40 часа седмично) – код 1120-6048 от Националната класификация на професиите и длъжностите в България
 • Основна брутна заплата при наемане : 4424,75 лв. / месец (ниво 6 от 6 от щатното разписание на длъжностите на Френския институт) или 2265,00 евро / месец
 • Предимства: допълнително здравно осигуряване и ваучери за храна
 • Годишен отпуск : 22 дни
 • Очаквана дата за назначаване : 18 април 2023 г.

Условия за кандидатстване

 • За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на френски език до 31 март 2023 г. полунощ на следния адрес: [email protected]
 • Ще бъде изпратено потвърждение за получаване на кандидатурата Ви. Одобрените кандидати ще получат покана за интервю. Кандидатите, които не получат отговор до 8 април 2023 г., се считат за отпаднали от процедурата за кандидатстване.
 • Интервютата ще се провеждат от 3 до 7 април 2023 г.Commentaires

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.