ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Οι ομάδες συζητήσεων είναι ένα μέρος που βοηθά τα μέλη του Grèce France Alumni να αναπτύξουν σχέσεις. Παρακαλείσθε να εκφράζετε την άποψή σας με ευγένεια και σεβασμό προς τα υπόλοιπα μέλη. Οι ομάδες συζητήσεων συντονίζονται και διαχειρίζονται από τα άτομα που τις έχουν δημιουγήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ