Inscription à la newsletter
s'inscrire / se connecter

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Zašto investirati u Francuskoj?

investirFrancuska: privilegirana destinacija za investitore

 

Francuska je jaka ekonomija, ulazna vrata na veliko tržište koje se širi. Ralozi za ulaganje su višestruki: kvalificirana i produktivna radna snaga, potpora inovaciji, porezni sustav i konkurentni troškovi implantacije...

UČINKOVITA EKONOMIJA U SRCU EUROPE

Kao peta svjetska ekonomija, Francuska nudi idealan temelj prema međunarodnim tržištima. Okuplja 20 000 stranih tvrki koje zapošljavaju 2 milijuna osoba. 2010.godine, investicije izvana dosezale su 34 milijarde dolara. Privlačnost koja se objašnjava strateškom pozicijom Francuske unutar Europe i njenih 550 milijuna konzumenata.

Vezano za transport, Francuska ima brojne adute: milijun kilometara cesta, od čega 11 000 autocesta; mreža TGV-a koja omogućuje da se dođe do Londona, Bruxellesa, Amsterdama i Frankfurta; efikasna mreža plovnih puteva i međunarodnih aerodroma. Luke Marseille i Le Havre nalaze se u prvih 10 europskih luka. Roissy Charles-de-Gaulle prvi je aerodrom za prijevoz tereta u Europi, a drugi prema broju putnika.

INVESTIRATI U KONKURENTNU ZEMLJU S INOVATIVNIM TALENTIMA

Uz to što je prva turistička destinacija u svijetu, Francuska je i prva europska destinacija za strana ulaganja u industriji. Francuska je konkurentno područje s manjim troškovima implementacije i eksploatacije nego u Italiji ili Njemačkoj.

Francuska radna snaga koja beneficira od priznatog obrazovnog sustava kao jednog od najboljih u svijetu je kvalificirana i produktivna. Njena prosječna cijena je manja od one u Nizozemskoj, SAD-u ili Njemačkoj.

Konačno, Francuska je na 2.mjestu u Europi i 6. mjestu u svijetu po izdavanju međunarodnih patenata. Njena sposobnost inovacije i istraživanja ističe se među glavnim čimbenicima  atraktivnosti zemlja.