Inscription à la newsletter
Zarejestruj się / Logowanie

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Poznaj France Alumni

France Alumni Pologne, klub absolwentów francuskich uczelni

Każdego roku, 100 000 studentów zagranicznych zostaje absolwentami francuskiego szkolnictwa wyższego. Po ukończeniu studiów, absolwenci zachęcani są do zapisania się do France Alumni, sieci informującej i zrzeszającej studentów oraz pozwalającej na rozwój w środowisku zawodowym dzięki zdobytym podczas pobytu we Francji umiejętnościom.

Sieć France Alumni Pologne zrzesza wszystkich byłych stypendystów rządu francuskiego oraz absolwentów francuskich uczelni. Jest również otwarta dla studentów i absolwentów francusko-polskich programów podwójnych dyplomów, dla obywateli francuskich i frankofonów mieszkających w Polsce oraz dla absolwentów Liceum Francuskie w Warszawie.

France Alumni Pologne powstał, aby:

  • Stworzyć sieć absolwentów francuskich uczelni
  • Wzmacniać więzi pomiędzy środowiskami frankofońskimi i frankofilskimi w Polsce, a społecznością polską we Francji
  • Wspierać polskich studentów i absolwentów francuskich studiów w rozwijaniu kontaktów osobistych i zawodowych, szukaniu zatrudnienia i budowaniu kariery zawodowej
  • Promować język i kulturę francuską w Polsce, jako klucz do rozwoju osobistego i zawodowego
  • Wspierać indywidualne i instytucjonalne inicjatywy i przedsięwzięcia wpisujące się w ramy polsko-francuskiej współpracy
  • Stworzyć ramy, w których będzie mogła swobodnie się rozwijać wymiana doświadczeń i kompetencji