Vi tar nu in ansökningar inför läsåret 2017/2018

Vi erbjuder en unik studie- och boendemiljö i ett internationellt campus centralt i Paris.
Vi tar emot studenter, forskare, konstnärer, musiker och elitidrottare.

  • Sista ansökningsdag inför hösten 2017 är 31 maj 2017.


All information inkl. ansökningsformulär finns på vår hemsida:
http://svenskastudenthemmet.com