Kto może aplikować

  • polscy naukowcy w wieku do 45 lat
  • z tytułem doktora
  • posiadający obywatelstwo polskie
  • prowadzący badania w polskich laboratoriach (dotyczy również badań w ramach francusko-polskiej współpracy naukowej)
  • specjalizujący się w dziedzinach: chemia, farmacja, biotechnologia, materiały dla medycyny, diagnoza

Stypendium naukowe

Nagrodą jest miesięczny pobyt badawczy we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i stypendium w wysokości 1700 €, wraz z pokryciem kosztów podróży w obie strony do miejsca docelowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres pobytu.
 

Procedura zgłoszeniowa

Aplikacje można składać za pomocą platformy online:

do 27 kwietnia 2018 r. na stronie prixgalien.pl/stypendium-ambasady-francji.


Wymagane dokumenty (w języku angielskim) obejmują CV, plakat naukowy o charakterze popularyzatorskim prezentujący wyniki badań oraz jednostronicowe podsumowanie projektów badawczych kandydata. Na platformie znaleźć można szczegółowe informacje o stypendium, regulamin oraz wzór plakatu.

Jury, złożone z wiodących przedstawicieli polskiego świata medycyny, oceni m.in. wartość naukową plakatu i potencjał zaprezentowanych badań. Laureat stypendium zostanie ogłoszony w czerwcu 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018.

Więcej informacji: na stronie Instytutu francuskiego w Polsce.