Zarejestruj się / Logowanie
Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Polonaise

Dane

8, rue Widok
Varsovie - Pologne
ccifp.pl/?lang=fr

Osoba odpowiedzialna za kontakt

Opis firmy

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.

Giełda pracy: http://ccifp.pl/baza-firm/gielda-pracy/