Inscription à la newsletter
Zarejestruj się / Logowanie

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Wywiad - Monika Constant

Świadectwo - Monika Constant

"Znajomość języka francuskiego stwarza większe perspektywy kariery"

Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Czym się Pani aktualnie zajmuje zawodowo?

Jestem dyrektorem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie (CCIFP). Naszą misją jest promowanie Francji w Polsce: języka i kultury, a zwłaszcza know-how francuskich przedsiębiorstw obecnych na rynku polskim. Celem jest też rozwój francusko-polskich stosunków gospodarczych i handlowych. Jesteśmy również punktem kontaktowym dla wszystkich francuskich firm działających w Polsce, jak i dla tych, które chciałyby rozwinąć działalność w kraju. Współpracujemy też z polskimi firmami, które zainteresowane są rynkiem francuskim. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zrzesza obecnie ponad 450 firm członkowskich.

Na jakiej uczelni i w jakim kontekście podjęła Pani studia?

Jestem absolwentką francusko-polskiego podwójnego dyplomu magisterskiego realizowanego pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH) i francuską HEC należącą do uczelni typu grande école. Wszystkie zajęcia organizowane były w Warszawie, ale w większości prowadzone przez wykładowców HEC. Studia te pozwoliły mi na pozostanie w stałym kontakcie z kulturą i językiem francuskim, umożliwiając jednocześnie kontynuowanie pracy we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

Jakie były powody dla których zdecydowała się Pani podjąć studia związane z Francją?

Miałam potrzebę pogłębienia wiedzy w dziedzinie ekonomii, ale w kontekście frankofońskim. Po okresie dwóch lat spędzonych we Francji w ramach mojej pracy, zdałam sobie sprawę, iż aby zapewnić sobie rozwój zawodowy w środowisku frankofońskim, muszę uzupełnić swoje wykształcenie. Program podwójnego dyplomu był przekonujący, gdyż z jednej strony spełniał kryteria praktyczne (pogodzenie pracy zawodowej ze studiami), a z drugiej pozwolił mi na rozwinięcie kompetencji. Co więcej, program ten był realizowany z HEC, która jest renomowaną uczelnią typu grande école.

Jakie są Pani najlepsze wspomnienia ze studiów?

W ramach studiów, po raz pierwszy miałam okazję skonfrontować się z osobami z różnych środowisk zawodowych. Nie mając tego samego profilu, statusu firmy oraz reprezentując różne sektory działalności, musieliśmy wspólnie pracować w ramach projektów grupowych. Uważam, że ta różnorodność profili i środowisk była cechą charakterystyczną programu studiów. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, chociaż wykładowcy byli bardzo wymagający!

W jakim stopniu wybór studiów wpłyną na Pani życie zawodowe?

Studia stanowiły prawdziwy atut dla przebiegu mojej kariery zawodowej. Przede wszystkim zdobywaliśmy podstawy wiedzy analizując konkretne przypadki z działalności firmy. W ramach mojego rocznika zbudowałam również własną sieć kontaktów i uzyskałam na zakończenie studiów dyplom dwóch prestiżowych uczelni.  

Czy uważa Pani, że w dzisiejszym świecie znajomość języka francuskiego stanowi dodatkowy atut?

Jest to istotny atut! W otaczającym nas środowisku anglosaskim, znajomość języka francuskiego jest bardzo ważna. Obserwujemy to w naszej codziennej pracy z firmami francuskimi: jest oczywiście możliwe, aby pracować w środowisku francuskim bez znajomości języka, ale relacje zawodowe są zupełnie inne. Język francuski w relacjach partnerskich z firmami, pozwala na łatwiejsze wprowadzenie atmosfery zaufania i życzliwości.

Zatem znajomość języka francuskiego stanowi prawdziwą przewagą na rynku pracy?

Jest wielką zaletą! W Polsce ktoś kto nie zna języka francuskiego ma 50 % mniej szans na rozwój kariery międzynarodowej w firmie francuskiej lub frankofońskiej. Znajomość języka francuskiego stwarza większe perspektywy kariery i pozwala jednocześnie na zapoznanie się z kulturą francuską i kulturą organizacyjną firmy.

Jakie są Pani obecne powiązania z Francją?

Francja jest wszechobecna w moim życiu! Kultura francuska obecna jest zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. We Francji mam przyjaciół i rodzinę. Jestem zatem otoczona Francją i bardzo mnie to cieszy!

Jakich rad udzieliłaby Pani polskiemu studentowi, który chciałby studiować za granicą? Czy poleciłaby Pani Francję jako kraj docelowy na zrealizowanie studiów?

Poleciłabym przede wszystkim Francję! Ten kraj, jego kultura i język stwarzają liczne możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Sztuka życia we Francji jest cudowna i nie należy mieć obaw broniąc jej przed wszechobecną kulturą anglosaską.