Inscription à la newsletter
Registracija / povezivanje

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
CV na francuski ili engleski način ?

 

cv_anglais_franais_400

Detalji koji predstavljaju razlike u kulturi

 

Kao kandidati na međunraodnom tržištu rada, alumnisti se suočavaju sa različitostima koje uviđamo od zemlje do zemljle u postupku zapošljavanja. CV anglo-saksonskog ili « francuskog » tipa ? Nekoliko saveta za izbegavanje grešaka. 

 

GOOGLE je vaš prijatelj… osim za prevod

Vrlo kodirani zadatak kao što je radna biografija (CV) zasniva se na nekim nezaobilaznim izrazima, koje možemo pronaći kako na francuskom tako i na engleskom. Pod engleskim nazivom « Education », nalazimo ono što Francuzi upisuju ispod naslova « Formation ». Čak i na engleskom, zadatak postaje dodatno komplikovan u zavisnosti od toga da li se obraćamo evropskom ili severnoameričkom tržištu: u Njujorku, za stručnu praksu se kaže « internship », a u Londonu « traineeship ». 

Pregledajte onlajn modele raspoloživih CV-a na ciljanom jeziku. Dajte svoj CV na čitanje nekome kome je to maternji jezik.

 

DIPLome za svakoga

Uopštavanje sistema LMD (Licence – Master – Degree) ujednačio je prezentacije nivoa visokog obrazovanja. Ali Francusko visokoškolsko obrazovanje je očuvalo svoje posebnosti : da bi se upisale Visoke škole, treba proći kroz pripremni program (čuvene « Maths sup’ », « Prépa HEC » itd.), i to je jedna od tih posebnosti. Precizirajte vrstu i ciljeve takvog tipa nastavnog programa

 

različiti sadržaji

Pored dipoma, poslodavci iz različitih zemalja ne traže iste informacije.

  • U CV-una francuski način upisuje se godište, državljanstvo, ponekad i bračno stanje kandidata. Toliko informacija prema kojima su anglo-saksonci potpuno ravnodušni i koji u tome mogu da vide faktore diskriminacije.
  • Anglo-saksonski poslodavci veću pažnju pridaju iskustvima iz profesionalnog konteksta kojima se posebno odražava ličnost kandidata.
  • CVna engleski način najčešće se završava navođenjem profesionalnih ili akademskih referencij kandidata.

Pojedine prakse teže da se generalizuju iz jedne kulturne oblasti u drugoj. Već dugo rasprostranjena u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi, u Engleskoj ili u Australiji, uvodna rubrika kojom se rezimira CV u nekoliko reči se polako primenjuje i u Francuskoj. Ona predstavlja sintezu između iskustva kandidata i njegovih profesionalnih ciljeva.